Job system FAQ
 • 1 - Offerteaanvragen op ProZ.com plaatsen

 • 1.1 - Wie kan werk uitbesteden via ProZ.com?

  Ieder bedrijf en iedere individuele persoon kan werk uitbesteden via ProZ.com. Wanneer u een offerteaanvraag wilt plaatsen, is bepaalde contactinformatie vereist: naam, e-mail, telefoon, land, etc. Voor InstantJobs moet u vooraf betalen met behulp van een kredietkaart.


 • 1.2 - Wat voor soort offerteaanvragen kan ik plaatsen op ProZ.com?

  U mag offerteaanvragen plaatsen die vertalen, tolken, lokaliseren en andere diensten van professionele vertalers of bedrijven vragen.


 • 1.3 - Kan ik het formulier voor het plaatsen van offerteaanvragen gebruiken om reclame te maken voor mijn diensten?

  Nee. Er is geen mogelijkheid om met behulp van dit formulier klanten te winnen. In plaats daarvan irriteert u slechts uw collega-vertalers, die verwachten via dit formulier legitieme kansen op opdrachten te vinden. Tevens trekken we uw recht op het indienen van offertes in.


 • 1.4 - Wat voor soort offerteaanvragen zijn niet toegestaan op ProZ.com?

  Plaats liever geen offerteaanvragen voor vertaalwerk dat niet specifiek de diensten van een meertalige professionele vertaler vraagt. Daarnaast mag u geen offerteaanvragen plaatsen voor pornografisch werk.


 • 1.5 - Wat moet ik daarvoor betalen?

  Aan het plaatsen van offerteaanvragen op ProZ.com zijn geen kosten of commissies verbonden. Dat is mogelijk omdat ProZ.com een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage vraagt aan de vertalers.


 • 1.6 - Hoe worden prijzen en leverdata voor deze opdrachten bepaald?

  Het ProZ.com formulier voor een offerteaanvraag helpt u uitsluitend om contact te leggen met opdrachtnemers. Projectdetails (inhoud van het werk, betaling, levertijd enzovoorts) moeten de opdrachtnemer en u rechtstreeks overeenkomen.


 • 1.7 - Hoe voer ik mijn tariefinformatie in?

  Voer eerst de details bij de vertaalklus in en verstrek daarbij zo veel mogelijk details. Wanneer onder de mensen die aan de criteria voldoen zich ProZ.com leden bevinden die uw budgetbereik in overweging willen nemen, krijgt u de gelegenheid een budgetbereik te verstrekken.


 • 1.8 - Ik heb een offerteaanvraag geplaatst, maar had geen mogelijkheid een budgetbereik in te voeren. Waarom is dat zo?

  Dat betekent dat geen enkele professionele dienstverlener die voldoet aan de criteria van de offerteaanvraag die u hebt geplaatst gewend is het klantbudget te raadplegen alvorens een offerte uit te brengen. Eventuele offertes die u ontvangt, zullen gebaseerd zijn op de informatie die u hebt verstrekt in de geplaatste offerteaanvraag.


 • 1.9 - Waarom werd de optie om tariefinformatie in te voeren uit het startmenu verwijderd?

  Om recht te doen aan het feit dat de individuele vertaler zich in de beste positie bevindt om te bepalen welk tarief hij of zij moet vragen voor een bepaalde vertaalklus. Voor meer informatie, zie: Over veranderingen in offerteaanvragen ONPARTIJDIG.


 • 1.10 - Wat indien er geen offertes binnen mijn budgetbereik liggen?

  ProZ.com heeft het grootste netwerk van professionele vertalers ter wereld. Wanneer er geen enkele dienstverlener binnen uw budgetbereik wil werken, overweeg dan uw budget te verhogen of alternatieven te zoeken. Voor meer informatie, zie: Vertaling: Bepaal welke service u nodig hebt en wat het mag kosten.


 • 1.11 - Wanneer ik de mogelijk krijg een budgetbereik aan te geven, in welke richting moet ik dan denken?

  Wanneer u geen ervaring hebt met het bepalen van een passende prijs voor een vertaling, kunt u overwegen een budgetbereik in te voeren. Wanneer u een bereik invoert, overweeg dan de richtlijn te raadplegen: Vertaling: Bepaal welke service u nodig hebt en wat het mag kosten. Dat document is gekoppeld aan gegevens over de tarieven die vertalers vragen die zijn geregistreerd op ProZ.com.


 • 1.12 - Zal ik een budgetbereik opgeven dat enigszins lager ligt dan wat ik meestal kan betalen?

  Die keuze is aan u, maar het invoeren van uw werkelijke maximum helpt te garanderen dat de offerteaanvraag zichtbaar wordt (en aantrekkelijk is) voor een grotere groep professionele vertalers.


 • 1.13 - Ik bied een service voor vertalers die opdrachten zoeken. Kan ik een bericht plaatsen?

  Nee. Het formulier voor offerteaanvragen is bedoeld om één type zakelijke overeenkomst voor te stellen: degene die de offerteaanvraag plaatst, betaalt de ontvanger wanneer deze een vertaaldienst levert. Webportalen, portalen die gegevensbanken met vertalers verkopen enzovoorts, of iedereen die een overeenkomst voorstelt waarbij de ontvanger van het bericht degene die het bericht plaatst, betaalt, wordt gezien als een ongeldige adverteerder. ProZ.com verwijdert het bericht, maakt de bijbehorende lidmaatschappen ongedaan en u mag geen berichten meer plaatsen.


 • 1.14 - Om welke redenen kan ProZ.com uitbesteders verhinderen offerteaanvragen te plaatsen?

  Leest u het royeringsbeleid van ProZ.com.


 • 1.15 - Ik heb een offerteaanvraag geplaatst, maar het is momenteel niet zichtbaar.

  Wanneer u een basisgebruiker van de site bent, moeten uw offerteaanvragen eerst worden goedgekeurd. Dat gebeurt meestal binnen 12 uur nadat u de beoordeling hebt geplaatst. U kunt ook nog eens controleren of u complete en correcte contactdetails hebt verstrekt. Wanneer uw offerteaanvraag na 24 uur nog niet verschijnt, dien dan een assistentieverzoek in.


 • 1.16 - Wat zijn de belangrijkste richtlijnen voor het krijgen van goede reacties op mijn offerteaanvraag? Waar moet ik nog meer aan denken?

  Wanneer u een offerteaanvraag plaatst, is het belangrijk om zo duidelijk mogelijk te beschrijven wat voor soort opdracht het betreft en welke eisen u aan de opdrachtnemers stelt.

  Daarnaast is het van groot belang dat u complete informatie over uzelf en / of uw bedrijf geeft. De beste opdrachtnemers zijn veeleisend en nemen geen opdrachten aan van dubieuze opdrachtgevers. Complete contactgegevens en bijvoorbeeld een korte beschrijving van de geschiedenis van uw bedrijf zorgen voor een goede relatie met de besten uit de branche.

  Geplaatste offerteaanvragen moeten voldoen aan het principe van gelijke kansen.

  Plaats geen offerteaanvragen in naam van derden.

  Let op: de contactgegevens die als verplicht worden aangeduid op het formulier moet u bij elke offerteaanvraag invullen. Medewerkers van ProZ.com verwijderen offerteaanvragen zonder complete gegevens.

  Indien mogelijk, moet u offerteaanvragen met meerdere talencombinaties samenvoegen door de hiervoor bedoelde functie op het formulier te gebruiken.


 • 1.17 - Hoe kunnen opdrachtnemers contact met mij opnemen?

  U kunt uw meest favoriete contactmethode opgeven (email, telefoon, sollicitatieformulier via het internet enzovoorts). Opdrachtnemers doen er verstandig aan uw favoriete contactmethode te gebruiken. Sommige uitbesteders zien het als een slecht teken wanneer een opdrachtnemer de favoriete contactmethode negeert en zullen dan ook liever niet met een dergelijke opdrachtnemer werken.


 • 1.18 - Hoe snel krijg ik bericht van vertalers (of tolken)?

  Wanneer een offerteaanvraag is geplaatst en is goedgekeurd door de medewerkers van de site, krijgt elke professionele dienstverlener die voldoet aan de eisen die aan uw opdracht worden gesteld, bericht per e-mail. Afhankelijk van hoe specifiek of hoe algemeen de voorwaarden voor uw opdracht zijn, kunt u al binnen een paar minuten reacties van opdrachtnemers krijgen.

  Indien uw opdracht een gangbare talencombinatie betreft (Europese talen, Arabisch, Chinees, et cetera), raden wij u aan, zeer specifiek te zijn op het gebied van specialisaties, et cetera. Dit draagt ertoe bij dat u zo passend mogelijke offertes krijgt van een overzichtelijk aantal opdrachtnemers.


 • 1.19 - Kunnen opdrachtnemers onderling concurreren?

  Nee, dat wil zeggen: degenen die een offerte indienen, zien de offertes van anderen niet. De opdrachtnemers doen er echter wel verstandig aan in te schrijven met concurrerende tarieven en levertijden. U moet serieus overwegen of een offerte niet onredelijk goedkoop is (een prijs waarbij het leveren van werk van goede kwaliteit niet mogelijk is), of onredelijk duur.


 • 1.20 - Hoe krijg ik de garantie dat een bepaalde vertaler betrouwbaar is?

  Bekijk de belangrijkste gegevens van de vertaler, zoals opleiding en diploma’s, beroepsjaren, getuigschriften, lidmaatschap van professionele organisaties, getuigschriften. Professionele ervaring buiten het vertalen kan ook relevant zijn. Misschien wilt u de inhoud van de opdracht bespreken met de vertaler om te zien of ze het materiaal begrijpen. Het is niet ongebruikelijk dat een klant een kleine proefvertaling vraagt (100 woorden of zo moet voldoende zijn om de vertaler te kunnen beoordelen), alvorens hij een opdracht aan een klant toewijst. (Bedenk dat sommige vertalers voorbeelden van hun werk opnemen in het 'portfolio' van hun profiel. Bovendien kan de KudoZ geschiedenis van de vertaler helpen om een indruk te krijgen van de stijl of de benadering van de vertaler.) Ten slotte wilt u misschien overwegen of u wilt samenwerken met een gecertificeerde ProZ.com PRO.


 • 1.21 - Wanneer ik een offerteaanvraag plaats en een goede vertaler vind, kan ik dan de volgende keer rechtstreeks met hem / haar samenwerken?

  Beslist. Wanneer u via ProZ.com een zakelijke relatie hebt opgebouwd met een vertaler of tolk, zou u tot de conclusie kunnen komen dat u in de toekomst wilt blijven samenwerken met deze persoon. Na verloop van tijd geeft het onderhouden van een langdurige serviceovereenkomst voordelen, aangezien de vertaler in een kortere periode hoge kwaliteit werk kan leveren. Hij of zij raakt immers steeds beter vertrouwd met specifieke terminologie en informatie van uw bedrijf.


 • 1.22 - Ik heb geen specifieke opdracht, maar ik wil mijn gegevensbank met vertalers uitbreiden.

  U mag vijfmaal per maand plaatsen, met een maximum van vijf offerteaanvragen per keer. Wanneer u echter herhaaldelijk oproepen voor vertalers plaatst, zonder feitelijke opdrachten te bieden, vinden veel vertalers dit onplezierig. Daarom is uw potentiële bijdrage misschien niet zichtbaar op de startpagina van ProZ.com.

  Wanneer u een oproep voor cv’s voor mogelijke toekomstige projecten plaatst, is het heel belangrijk dat u volledige informatie geeft over uw bedrijf en het soort opdrachten dat u meestal krijgt. Wanneer u deze informatie niet verstrekt, wordt uw oproep misschien niet geplaatst.


 • 1.23 - Ik wil mijn opdracht niet vermelden, het betreft vertrouwelijk materiaal. Wat kan ik doen?

  Wanneer de opdracht vertrouwelijk is, moet u het formulier voor offerteaanvragen niet gebruiken. U kunt dan beter de ProZ.com lijst gebruiken om opdrachtnemers te vinden die aan uw wensen voldoen. Wanneer u in de lijst een geschikte vertaler vindt, kunt u hem of haar rechtstreeks benaderen.


 • 1.24 - Wat kan ik doen wanneer ik de informatie over mijn offerteaanvraag wil bijwerken?

  Voordat we de offerteaanvraag goedkeuren, staat er een knop "Offerteaanvraag bewerken" bovenaan de offerteaanvraag, waarmee u de offerteaanvraag kunt bijwerken. Wanneer uw offerteaanvraag op ProZ.com staat en voor het publiek zichtbaar is, kunt u geen veranderingen meer aanbrengen. Wanneer u echter iets aan uw offerteaanvraag wilt toevoegen, kunt u nog steeds een "aanvulling" toevoegen.


 • 1.25 - Hoe sluit ik een offerteaanvraag die ik heb geplaatst?

  Als opdrachtgever kunt u uw offerteaanvraag sluiten voor één of meer talencombinaties, of geheel sluiten.

  1. Gebruik de knop 'Bekijk offertes' terwijl u de offerteaanvraag bekijkt, of gebruik de koppeling in de e-mailnotificatie dat u ontving na het plaatsen van de offerteaanvraag
  2. Onder iedere talencombinatie vindt u een koppeling 'Offerteaanvraag sluiten'. Wanneer u hierop klikt, kunnen zelfstandige vertalers / tolken geen offertes voor deze talencombinatie meer indienen (op dezelfde manier kunt u deze stap later weer ongedaan maken).
  3. Wanneer u alle talencombinaties hebt gesloten, is de gehele offerteaanvraag gesloten.


 • 1.26 - Wat betekent het wanneer een offerteaanvraag wordt geplaatst door een organisatie zonder winstoogmerk?

  Een organisatie zonder winstoogmerk (non-profitorganisatie) is een organisatie die voor educatieve doeleinden of liefdadigheidsdoeleinden opgericht werd en waarbij de eigenaars of aandeelhouders financieel gezien geen winst maken. Sommige vertalers zijn bereid hun tarieven te verlagen wanneer ze voor een non-profitorganisatie werken die zij ondersteunen. Offerteaanvragen die in naam van een non-profitorganisatie worden geplaatst, moeten de naam van de organisatie en een koppeling naar de website met meer informatie over de organisatie bevatten. Opdrachten die als non-profit worden gekenmerkt, maar niet aan de eisen voldoen, worden verwijderd door ProZ.com-medewerkers.

  Overheidsinstanties en verwante organisaties vallen niet onder deze definitie; offerteaanvragen van dit soort opdrachtgevers mag u niet plaatsen als 'organisatie zonder winstoogmerk'.


 • 1.27 - Welke relatie is aanwezig tussen offerteaanvragen en het Blue Board?

  Uitbesteders die offerteaanvragen plaatsen, mogen een dossier openen op het Blue Board.


 • 1.28 - Wat is Geschiedenis van de geplaatste offerteaanvragen (Voorgaande offerteaanvragen)?

  De pagina met de geschiedenis van de offerteaanvragen geeft een overzicht van de 100 meest recente offerteaanvragen (op basis van óf een profiel óf een e-mailadres van een opdrachtgever). Zelfstandige vertalers / tolken kunnen bij het doornemen van de offerteaanvraag de voorgaande offerteaanvragen bekijken via de koppeling 'Voorgaande offerteaanvragen' in het vakje 'Over de opdrachtgever'. Opdrachtgevers kunnen hun eigen offerteaanvragen bekijken met behulp van dezelfde koppeling als bij het bekijken van een offerteaanvraag, of met behulp van deze pagina: Geschiedenis van geplaatste offerteaanvragen.

  Geschiedenis van offerteaanvragen is een functie dieexclusief voor leden is. Hier is een voorbeeld:


 • 1.29 - Ik moet mijn naam in een geplaatste offerteaanvraag veranderen. Hoe kan ik dat doen?

  Wanneer de offerteaanvraag nog niet is goedgekeurd, gaat u naar de betreffende pagina en klikt u op "Offerteaanvraag bewerken". In de bewerkingsmodus controleert u of de contactdetails volledig en correct zijn, zoals voorgeschreven in voorschrift 9 voor het plaatsen van offerteaanvragen. Let op: u kunt uw echte naam voor potentiële klanten verbergen door uitsluitend uw titel of uw positie binnen uw bedrijf in te voeren. Hiertoe deactiveert u het keuzevakje "Openbaar maken" naast het veld voor de werkelijke naam op het formulier voor het plaatsen van offerteaanvragen en kiest u "Ik vertegenwoordig een bedrijf". Er verschijnt een nieuw veld "Titel van de offerteaanvraag van deze contactpersoon".

  Zorg ervoor dat u uw bedrijfsnaam vermeldt in het vak van de bedrijfsnaam.


 • 1.30 - Wanneer ik "Offerte accepteren" kies, betekent dat dan dat ik de opdracht aan deze ene dienstverlener gun?

  In het geheel niet. U kunt net zo veel offertes kiezen als u nodig hebt voor het project. Het is mogelijk alle benodigde offertes tegelijk te selecteren en veranderingen op te slaan of offertes te selecteren en veranderingen stap voor stap op te slaan. Wanneer u de offerte van een dienstverlener selecteert en veranderingen opslaat, ziet u een opmerking bij een geselecteerde offerte, zoals "Deze offerte werd geaccepteerd". Na het aanvaarden van de offerte wordt een bericht naar de dienstverlener gezonden. Na het accepteren van offertes wilt u misschien projectdetails bespreken met dienstverleners.

  Opmerking: Wanneer u (een) offerte(s) selecteert, wordt een offerteaanvraag nog niet gesloten. U kunt de offerteaanvraag handmatig sluiten (wanneer u dat wilt) of hij wordt automatisch gesloten wanneer de inlevertijd voor offertes is verstreken.


 • 1.31 - Waar kan ik de ontvangen offertes zien?

  Ga naar "Mijn geplaatste offerteaanvragen" op het tabblad "Gegevensbanken offerteaanvragen &", ga naar de offerteaanvraag waar u naar zocht en klik op [Offertes bekijken] rechts ervan. Er verschijnt een lijst met alle offertes. • Main - Top


 • 2 - Offerteaanvragen op ProZ.com vinden

  Op zoek naar nieuwe klanten?

  ProZ.com leden maken contact met nieuwe klanten.

 • 2.1 - Hoe worden opdrachten toegewezen?

  Opdrachten kunnen op drie verschillende manieren worden toegewezen op ProZ.com.
  (1) Een offerteaanvraag plaatsen / een offerte indienen op een offerteaanvraag.
  (2) Rechtstreeks (opdrachtgever neemt contact op met afzonderlijke professionele vertaler / tolk).
  (3) InstantJobs: opdrachtgever plaatst de tekst en vertalers / tolken die aan de voorwaarden voldoen, ontvangen automatisch een uitnodiging.

  Methode (1) is de enige publieke methode om de juiste vertaalklus aan de juiste vertaler te toe te wijzen. Bij de andere methoden wordt de opdracht persoonlijk toegewezen. Methode (2) wordt voor ongeveer de helft van alle toegewezen vertaalklussen gebruikt.


 • 2.2 - Wie kan offerteaanvragen ontvangen?

  In principe kan iedere geregistreerd(e) lid / gebruiker van ProZ.com offerteaanvragen ontvangen. De opdrachtgever die de offerteaanvraag plaatst, kan er echter voor kiezen de offerteaanvraag te beperken tot vertalers / tolken die voldoen aan bepaalde criteria. Zie deze pagina met veelgestelde vragen (FAQ) voor meer informatie over beperkte offerteaanvragen.


 • 2.3 - Hoe haal ik opdrachten binnen via ProZ.com?

  De belangrijkste methode om via ProZ.com opdrachten binnen te halen, zijn rechtstreekse zoekacties in de gegevensbank. De beste strategieën voor het binnenhalen van offerteaanvragen zijn:

  a) Een goed profiel.

  b) Lidmaatschap, aangezien in de gegevensbank leden hoger staan dan niet-leden.

  c) KudoZ PRO punten in uw taalcombinaties en specialismen, aangezien zoekresultaten op deze manier worden gerangschikt in de eerste groep (leden) en de tweede groep (niet-leden).

  d) Specialismen. Zorg ervoor dat u uw belangrijkste talencombinatie en specialisme bovenaan hebt staan, realiseer KudoZ-punten in deze combinatie en toon dit specialisme in ieder gedeelte van uw profiel.

  Voor meer informatie over de ProZ.com gegevensbank raadpleegt u dit FAQ-gedeelte.


 • 2.4 - Waarom zie ik geen betaalinformatie meer in de geplaatste offerteaanvragen?

  Recentelijk zijn bepaalde veranderingen aangebracht aan het systeem voor offerteaanvragen om recht te doen aan het feit dat de vertaler zich in de beste positie bevindt om te bepalen welk tarief hij of zij moet vragen voor een bepaalde vertaalklus. Budget-/prijsinformatie wordt alleen getoond aan ingelogde gebruikers die voldoen aan de voorwaarden voor de vertaalklus. U kunt kiezen of u budget-/prijsinformatie wilt weergeven of verbergen voor offerteaanvragen waarvoor u aan de voorwaarden voldoet. Voor meer informatie, zie: Over veranderingen in offerteaanvragen ONPARTIJDIG.


 • 2.5 - Ik heb veel vertaalervaring, maar ben nog maar kort actief als zelfstandig vertaler. Hoe bepaal ik welk tarief ik moet vragen bij een bepaalde offerteaanvraag?

  Voor begeleiding bij dit onderwerp raadpleegt u het artikel Uw vertaaltarieven bepalen.


 • 2.6 - Ik heb met mijn voorkeur aangegeven dat ik de budgetinformatie van de klant wil zien voordat ik beslis wel of niet een offerte uit te brengen en in lijn daarmee bekijk ik deze informatie soms ook. Moet het tarief van mijn offerte binnen het budgetbereik van de klant liggen?

  Nee. Het budgetbereik dat de klant verstrekt, is strikt genomen bedoeld om te bepalen of u wel of niet de tijd neemt een offerte uit te brengen. Bij het uitbrengen van een offerte moet u nooit aanbieden de opdracht aan te nemen tegen een lager tarief dan het tarief dat u nodig hebt om het werk op het vereiste kwaliteitsniveau te leveren, ongeacht het budgetbereik dat de klant heeft aangegeven.


 • 2.7 - Is het veilig de budgetbereiken die de klant heeft ingevoerd als indicatief voor de gangbare tarieven binnen de sector te beschouwen?

  Nee. De budgetbereiken van klanten vallen vaak buiten de gangbare bereiken.


 • 2.8 - Wat moet ik doen wanneer ik een offerte indien en de aspirant-klant reageert en me een lager tarief biedt dan het tarief dat ik noodzakelijk vond voor mijn eventuele vertaalprestatie?

  Wijs het af. Uitsluitend u weet wat u moet vragen om op een wat langere termijn kwaliteitsvertalingen te leveren. Het is uiteindelijk uw verantwoordelijkheid (ten aanzien van collega's en klanten) om niet minder te vragen dan dat bedrag.


 • 2.9 - Worden de vertalers die de laagste offertes indienen, altijd gekozen?

  Nee. Ervaren klanten weten dat het niet mogelijk is consistent kwaliteit te leveren bij te lage tarieven. Daarom slagen over het algemeen de mensen die een offerte indienen met voor professionele vertalers redelijke tarieven er het best in opdrachten van nieuwe klanten binnen te halen via ProZ.com.


 • 2.10 - In principe begrijp ik dit allemaal, maar ik weet niet zeker of ik dit alleen kan doen.

  U bent niet alleen! Vind andere ProZ.com leden via de site of via een plaatselijke powwow. U zult beslist veel steun ontvangen.


 • 2.11 - Hoe kan ik een offerte indienen?

  In de eerste plaats is het zeer belangrijk te weten dat niet alle mensen die vertaalklussen plaatsen, offertes accepteren. Wanneer u vervolgens hebt vastgesteld dat de betreffende opdrachtgever offertes accepteert, moet u om te beginnen op de knop "Offerte indienen" klikken aan de boven- of onderzijde van de offerteaanvraag, zodat u uw tarief kunt invoeren. Op het "Offerteformulier" kunt u het tarief invoeren dat u wilt berekenen voor deze vertaalklus.

  Wanneer u uw offerte hebt ingediend bij de opdrachtgever, kan deze als reactie op uw offerte kiezen uit "Geen actie", "Nee, dank u", of "Accepteren".

  U kunt uw voorgaande offertes bekijken door op "Mijn offertes" te klikken in de menubalk "Offerteaanvragen" op de hoofdpagina van Proz.com.

  Opmerking: tot 1 januari 2010 konden niet-leden BrowniZ gebruiken als betaalmiddel voor hun offertes (100 BrowniZ-punten per offerte). Na de hierboven genoemde datum moeten niet-leden echter voor iedere offerte $1 betalen uit hun ProZ.com portemonnee.
  ProZ.com leden kunnen onbeperkt gratis offertes indienen.


 • 2.12 - Kan ik een offerte na het indienen bewerken?

  Nee, wanneer u een offerte indient, kunt u hem niet meer bewerken. U kunt echter wel een opmerking toevoegen aan uw offerte en andere relevante informatie toevoegen.


 • 2.13 - Waar kan ik de geschiedenis van mijn offertes zien?

  Ga naar "Mijn offertes" op het tabblad "Offerteaanvragen & lijsten". Let op: uitsluitend (betalende) ProZ.com leden kunnen hun eigen geschiedenis van offertes zien. Deze informatie is niet beschikbaar voor opdrachtgevers of voor andere leden / gebruikers van ProZ.com.


 • 2.14 - Hoe kan ik bepalen welke gegevens in mijn offerteformulier worden opgenomen?

  Wanneer u naar "Persoonlijke gegevens bijwerken" gaat, kunt u de informatie bewerken die wordt ingevuld op het offerteformulier voor naam, adres, telefoon-/faxnummer, etc.


 • 2.15 - Kan ik een offerte intrekken die ik heb ingediend voor een "klassieke" offerteaanvraag?

  Ja. U kunt een offerteaanvraag die u hebt ingediend voor een "klassieke" offerteaanvraag, verwijderen door op de pagina Mijn offertes naast de desbetreffende offerteaanvraag op "Verwijderen" te klikken.


 • 2.16 - Welke tarieven hanteert ProZ.com voor offerteaanvragen?

  Rechtstreekse offerteaanvragen: uitbesteden is geheel gratis. Dat geldt ook voor het hebben van een profiel met als doel rechtstreekse offerteaanvragen te ontvangen.

  Geplaatste offerteaanvraag: u kunt gratis een offerteaanvraag plaatsen. ProZ.com leden kunnen gratis en onbeperkt antwoorden en offertes indienen. Niet-betalende gebruikers van de site moeten $1 betalen voor iedere offerte die ze indienen (of (tot 1 januari 2010) 100 BrowniZ-punten, zie FAQ 2.3 voor meer informatie).

  Bij Instant Jobs (rechtstreekse opdrachten) vraagt ProZ.com een provisie op de algemene waarde van een opdracht. De betaling die u ziet bij Instant Jobs is de betaling die beschikbaar is voor de zelfstandige vertaler / tolk, de provisie is reeds in mindering gebracht.


 • 2.17 - Wat is een "potentiële" opdracht?

  Een "potentiële" opdracht is een vertaalkus zonder gedefinieerde omvang en / of details. Het zijn voornamelijk oproepen voor CV's of soortgelijke algemene uitnodigingen tot het aangaan van een zakelijke relatie.


 • 2.18 - Wie stelt de betalings- en leveringsvoorwaarden voor iedere offerteaanvraag vast?

  De opdrachtgevers en de zelfstandige vertalers / tolken bereiken in rechtstreekse onderhandeling overeenstemming over alle voorwaarden voor iedere offerteaanvraag. De medewerkers van ProZ.com spelen geen rol in het bepalen van voorwaarden of de controle op de naleving ervan.


 • 2.19 - Verifieert ProZ.com informatie in geplaatste offerteaanvragen en beschrijvingen aan de hand van de website, online informatie of andere bronnen van de klant die de offerteaanvraag plaatst?

  De ProZ.com leiding verifieert basisinformatie (zoals contactinformatie) om te garanderen dat offerteaanvragen voldoen aan de sitevoorschriften. ProZ.com geeft geen garantie voor de waarheidsgetrouwheid van websitebeschrijvingen of andere informatie; we verwachten dat iedere vertaler die voor een bepaalde uitbesteder wil werken potentiële uitbesteders zo volledig mogelijk onderzoekt voordat hij / zij besluit wel of niet voor deze klant te gaan werken.


 • 2.20 - Controleert ProZ.com offerteaanvragen om offerteaanvragen van mogelijke scammers uit te filteren?

  Het offerteaanvraagsysteem is ontworpen om uitbesteders de mogelijkheid te bieden hun offerteaanvragen openbaar te maken aan de ProZ.com gemeenschap. Iedere zakelijke of particuliere uitbesteder kan opdrachten uitbesteden via ProZ.com, maar indien niet-ingelogde mensen of niet-leden een offerteaanvraag willen plaatsen, wordt deze poging eerst geëvalueerd door een medewerker van ProZ.com, alvorens deze kan worden vrijgegeven.

  In veel gevallen is de informatie in de offerteaanvraag voldoende om een offerteaanvraagpoging van een scammer of van een van ProZ.com verbannen uitbesteder te identificeren en de offerteaanvraag snel te verwijderen. In andere gevallen is de door de uitbesteder verstrekte informatie niet voldoende om een scammer te identificeren en wordt de offerteaanvraag goedgekeurd. Dan moeten de risicobeheerprocedures van de vertaler effectief worden.

  Risicobeheer moet een beleid zijn dat ook de positieve identificatie van de "uitbesteder" (contactgegevens verifieerbaar en geverifieerd) omvat en onder andere de verificatie in risicobeheerbronnen zoals het Blue Board.

  Wanneer u meer informatie voor het beheren van risico's, nodig ik u uit om een aankomend gratis webinar te volgen, die door de ProZ.com medewerkers worden aangeboden op "Risicobeheer voor zelfstandige vertalers en tolken".

  Leden van ProZ.com kunnen zich ook inschrijven voor scamwaarschuwingberichten voor vertalers.


 • 2.21 - Welke betaalmethoden kan ik accepteren van opdrachtgevers?

  Ten eerste, wanneer een opdrachtgever en een vertaler elkaar ontmoeten via ProZ.com en besluiten een zakelijke overeenkomst aan te gaan, moeten de twee partijen overeenstemming bereiken over alle details, en daar is ProZ.com op geen enkele manier bij betrokken. Daarom moet u met uw zakelijke partner onderhandelen over betaalmethoden en -voorwaarden.

  Vervolgens zijn er verschillende gangbare betaalmethoden. Bankoverschrijving is één betaalmethode, cheques zijn een andere methode. PayPal en Moneybookers zijn internetdiensten die het ovemaken van geld eenvoudiger maken. Verder is er Western Union. Al deze betaalmethoden hebben voor- en nadelen, en de ene methode kan geschikt zijn voor een klein project, terwijl de andere geschikt is voor een groot project. Waar u woont, is ook een factor.

  Dit onderwerp heeft veel aandacht gekregen in de ProZ.com-forums, waarin u vrij kunt zoeken en bladeren. Ik stel u voor te beginnen te bladeren in het forumFinanciële aangelegenheden.


 • 2.22 - Ik heb een vraag over een bepaalde offerteaanvraag. Met wie moet ik contact opnemen?

  U moet rechtstreeks contact opnemen met de opdrachtgever die deze offerteaanvraag heeft geplaatst. ProZ.com heeft niet meer informatie over de offerteaanvragen dan wat de betreffende opdrachtgever heeft ingevoerd. De opdrachtgever die deze offerteaanvraag heeft geplaatst, is verantwoordelijk voor het invoeren van de juiste contactinformatie. ProZ.com kan niet reageren op meldingen over offerteaanvragen met onjuiste koppelingen of onvoldoende juiste contactinformatie. We hebben slechts de informatie die de betreffende opdrachtgever heeft ingevoerd.


 • 2.23 - Moet ik betalen om een offerte in te dienen?

  Wanneer u geen lid bent, kunt u geld in uw ProZ.com portemonnee plaatsen, waarmee u iedere offerte kunt betalen. Het kost $1 per offerte.

  ProZ.com leden kunnen onbeperkt gratis offertes indienen.

  Opmerking: tot 1 januari 2010 konden niet-leden ook BrowniZ gebruiken als betaalmiddel voor hun offertes (100 BrowniZ-punten per offerte). Na de hierboven genoemde datum moeten niet-leden echter voor iedere offerte $1 betalen uit hun ProZ.com portemonnee.


 • 2.24 - Wanneer ik een offerteaanvraag indien en de opdrachtgever kiest mijn offerte niet, krijg ik dan bericht? Hoe snel?

  De opdrachtgever bekijkt alle offertes die hij ontvangt. Het kan een aantal dagen duren voordat ze dat doen (hangt af van de levertijd voor het project). De opdrachtgever is verzocht een bericht te sturen, dat luidt "Op dit moment geen actie", "Nee, dank u", of "Accepteren" aan alle mensen die een offerteaanvraag hebben ingediend. De opdrachtgevers zijn niet verplicht dat te doen. En wanneer ze dat niet doen, ontvangt u geen enkele informatie of de opdrachtgever uw offerte wel of niet heeft gekozen.


 • 2.25 - Waar kan ik de geschiedenis van de offerteaanvragen van de uitbesteder zien?

  ProZ.com leden kunnen een lijst zien van de offerteaanvragen die de uitbesteder heeft geplaatst door op "Voorgaande offerteaanvragen" onderaan het veld "Opdracht geplaatst door" in offerteaanvragen te klikken of op "Meer info »" onderaan het gedeelte 'Voorgaande offerteaanvragen' van het Blue Board dossier van de uitbesteder te klikken.


 • 2.26 - Moet ik het offerteformulier gebruiken om mijn interesse in een opdracht kenbaar te maken, of kan ik ook direct contact opnemen met de opdrachtgever?

  U moet de aanwijzingen van de opdrachtgever volgen. Wanneer hij geen aanwijzingen geeft, gebruikt u het offerteformulier.

  U moet nooit rechtstreeks contact opnemen met een opdrachtgever (en zeker niet bellen) wanneer een opdrachtgever u vraagt dat niet te doen. Wanneer u dat wel doet, geeft dat een slechte indruk van u, de ProZ.com-gemeenschap, en geeft overlast die er vrijwel zeker toe leidt dat u de opdracht *niet krijgt*. Wanneer ProZ.com klachten ontvangt over een lid of gebruiker die in weerwil van de aanwijzingen van de opdrachtgever rechtstreeks contact opneemt met hem, beperkt of verwijdert ProZ.com mogelijk het profiel van dit lid of deze gebruiker.


 • 2.27 - Waar moet ik de vertaling van de voorbeeldtekst in mijn offerte plaatsen?

  Let op: uitbesteders hebben twee opties om in een "klassieke" offerteaanvraag een voorbeeldtekst op te nemen:

  • Eisen dat de vertaling van de voorbeeldtekst samen met de offerte wordt ingeleverd.
  • Niet eisen dat de voorbeeldtekst wordt vertaald, maar deze slechts verstrekken als referentiemateriaal.
  Wanneer de uitbesteder een voorbeeldtekst heeft verstrekt die moet worden vertaald en bij de offerte moet worden ingeleverd, moet het zo zijn dat u de vertaling kunt invoeren in het veld "Voorbeeld" op uw offerte. Wanneer de vertaling van de voorbeeldtekst echter geen voorwaarde is, is het veld "Voorbeeldvertaling" niet beschikbaar en kunt u uw vertaling invoeren in het hoofdgedeelte van uw offerte.


 • 2.28 - De pagina van de offerteaanvraag zegt dat ik aan de criteria voldoe om een offerte in te dienen, maar ik kan de knop "Offerte indienen" niet zien. Waarom is dat zo?

  Wanneer het berichtenvak bovenaan de offerteaanvraag zegt dat u aan de criteria voor het indienen van een offerte voldoet, maar u kunt de knop "Offerte indienen" niet zien, kijk dan naar de inleverdatum voor de offerte om te controleren of de offerteaanvraag niet is gesloten en controleer anders of er helemaal bovenaan de pagina van de offerteaanvraag geen bericht staat: "Deze offerteaanvraag is gesloten":  Wanneer u concludeert dat de offerteaanvraag nog steeds open is, kijk dan naar het gedeelte "Contactmethode" van de offerteaanvraag om te controleren of de uitbesteder niet vraagt dat u rechtstreeks contact opneemt. In zo’n geval ziet u het e-mailadres van de uitbesteder of een koppeling om de uitbesteder via e-mail te benaderen (en er is dan geen knop "Offerte indienen"):  Wanneer de offerteaanvraag open is en u nog steeds geen enkele mogelijkheid ziet om een offerte in te dienen, dien dan een assistentieverzoek in. U kunt dat doen met de koppeling "Neem contact op met een sitemedewerker wanneer er een probleem is met deze offerte-aanvraag" onderaan de offerteaanvraag. Dan kan het ondersteunend personeel de zaak verder bekijken.


 • 2.29 - De moedertaal en de talencombinatie in de offerteaanvraag kloppen niet. Wat moet ik doen?

  In de eerste plaats: bedenk dat de moedertaal die vereist is voor een vertaalopdracht niet altijd één van de talen in het project hoeft te zijn, maar heel vaak kan het de moedertaal van de uitbesteder zijn. Veel uitbesteders communiceren graag in hun moedertaal.

  Wanneer u dit hebt gecontroleerd, kunt u een offerteaanvraag indienen om de sitemedewerkers te vragen dit te overleggen met de uitbesteder, zodat er geen misverstand bestaat in het kiezen van de moedertaal en, in het geval de uitbesteder zegt dat het niet de juiste taal is, de moedertaal voor de offerteaanvraag te bewerken.


 • 2.30 - Waarom mag ik geen offerte indienen op bepaalde offerteaanvragen?

  Opdrachtgevers die offerteaanvragen plaatsen, kunnen op basis van door Proz opgestelde criteria in de profielen van leden en gebruikers beperkingen instellen die het indienen van een offerte onmogelijk maken. Deze criteria zijn algemene ervaringsterreinen, specifieke ervaringsterreinen, getuigschriften, softwarekennis, locatie en moedertaal. U ontvangt geen attentieberichten voor offerteaanvragen waarop u geen offerte kunt uitbrengen. Opdrachtgevers kunnen de zelfstandige vertalers / tolken ook beperken in het indienen van offertes, op basis van hun status als lid / gebruiker van ProZ.com. Dit betekent echter niet dat u geen attentiebericht ontvangt.

  Wanneer u precies wilt weten waarom u geen offerte kunt indienen voor een bepaalde offerteaanvraag, controleert u het informatievenster bovenaan de pagina van de offerteaanvragen:  Dit veld moet de eisen duidelijk maken die de uitbesteder stelt en die niet overeenkomen met de informatie in uw profiel. Tevens kunt u naar de actualiseringspagina voor uw profiel gaan en de informatie in uw profiel overeenkomstig "[Bewerken]".


 • 2.31 - Waarom zijn sommige offerteaanvragen gemerkt als "uitsluitend voor leden"?

  Opdrachtgevers die offerteaanvragen plaatsen, mogen hun aanvragen beperken (volgens eigen redenen en beslissing) aan de hand van bepaalde criteria, zoals niveau van lidmaatschap (andere criteria: land, hulpmiddelen et cetera).

  Sommige opdrachtgevers willen dat uitsluitend betalende leden contact met hen opnemen. Anderen stellen hun offerteaanvragen open voor niet-betalende gebruikers nadat een bepaalde hoeveelheid tijd is verstreken sinds het plaatsen van de offerteaanvraag.

  De tijden die u ziet voor offerteaanvragen en uitstelperiodes voor niet-betalende gebruikers zijn (net als andere tijden op de hele site) in de Greenwich Mean Time (GMT) zone (een uur later dan Nederland en België).


 • 2.32 - Wat betekent de melding "Let op: offerteaanvraag is meer dan 30 dagen oud"?

  Denk er aan dat u niet kunt reageren op een offerteaanvraag die meer dan 30 dagen oud is. Voor offerteaanvragen die meer dan 30 dagen geleden zijn geplaatst, en de specificatie 'Direct contact' (e-mail) als contactmethode hebben, wordt de contactinformatie van de uitbesteder verborgen.

  Wanneer u de contactinformatie voor een offerteaanvraag die nog geen 30 dagen oud is niet kunt zien, terwijl u wel voldoet aan de criteria die de uitbesteder heeft gespecificeerd, dien dan een assistentieverzoek in en verstrek het internetadres voor de offerteaanvraag. Kijk beslist ook eerst naar het gedeelte "Contactmethode" van de offerteaanvraag om te controleren dat de uitbesteder niet heeft gespecificeerd dat u contact met hem / haar moet opnemen via ProZ.com (knop 'Offerteaanvraag').


 • 2.33 - Ik kreeg de opdracht, maar hoorde nooit meer wat van de opdrachtgever...

  ProZ.com is niet actief betrokken in offerteaanvragen en opdrachten.

  Wanneer u een e-mail ontvangt van de opdrachtgever, betekent dat dat uw offerte is geaccepteerd en dat de opdrachtgever het project aan u wil toewijzen.


 • 2.34 - Ik heb geen betaling ontvangen voor een opdracht die ik heb voltooid. Wat kan ik doen?

  ProZ.com is noch juridisch noch beroepsmatig betrokken bij enige transactie / contract tussen vertalers en uitbesteders. De site is slechts een platform.

  Wanneer de wanbetaling echter geldt voor 1) een opdracht die u hebt gedaan en 2) op tijd hebt ingeleverd en waarvoor 3) geen kwaliteitsklachten waren, kunt u dit probleem registreren en een LWA-beoordeling invoeren op het Blue Board.

  Uitbesteders zijn onderworpen aan het are subject to the royeringsbeleid.


  Opmerking: wanneer u een wanbetaling wilt melden, kan het zijn dat u later de vraag krijgt om te bewijzen dat uw bijdrage in lijn was met de Blue Board voorschriften.


 • 2.35 - Waarom stelt ProZ.com geen minimumtarief in voor vertalen?

  Soms stellen leden / gebruikers voor dat de site een bepaald technisch mechanisme moet instellen dat minimumtarieven verplicht stelt. Hoewel ProZ.com bepaalde mechanismen heeft ingesteld die kunnen helpen tarieven te stabiliseren (zie de FAQ voor tarieven), heeft ProZ.com om de volgende reden niet de intentie in de nabije toekomst een mechanisme voor minimumtarieven in te stellen.

  We geloven dat ieder(e) gebruiker / lid recht heeft eigen minimumtarieven in te stellen. We bieden een tarievencalculator om de leden / gebruikers van de site te helpen de nodige overwegingen te maken, en bieden optionele filters, zodat iedere gebruiker / lid van de site zijn / haar eigen minimumtarief kan instellen. Dit is in lijn met de filosofie van de site om zich niet in de zaken van de leden / gebruikers te mengen.

  Wanneer deze reden u niet overtuigt, overweeg dan ook het volgende:
  (1) Ook wanneer het conceptueel mogelijk en wijs zou zijn een minimumtarief in te stellen, zouden we momenteel niet de middelen hebben dat af te dwingen.
  (2) Of het instellen van een minimumtarief wettelijk is toegestaan, is een open vraag, en geen vraag waarop we een afdoend antwoord hebben gekregen (commentaar van juristen is welkom: http://www.proz.com/support).
  (3) Andere sites hebben geprobeerd minimumtarieven in te stellen, zonder zichtbaar effect.

  Het is in het belang van vertalers / tolken en van ProZ.com dat tarieven overeenkomen met de behoeften van ons uitdagend beroep. Daarom heeft de leiding van ProZ.com wettelijke communicatie en samenwerking tussen vertalers / tolken verwelkomd en aangemoedigd. We geloven dat beheersing van de tarieven in handen van de zelfstandige vertalers / tolken ligt (en hoort te liggen!).


 • 2.36 - Wat zijn Automatische referenties?

  Opdrachtgevers krijgen Automatische referenties nadat ze een offerteaanvraag hebben geplaatst. Het ProZ.com-systeem selecteert automatisch de top vijf van de ProZ.com leden die het best voldoen aan de criteria voor de specifieke offerteaanvraag. De opdrachtgever krijgt de lijst met deze vertalers / tolken en een rechtstreekse koppeling om contact met hen op te nemen. Opdrachtgevers sparen tijd en geharrewar, en ProZ.com-leden krijgen meer zichtbaarheid hetgeen zich vertaalt in meer offerteaanvragen.

  Voorbeeld van Automatische referenties:


 • 2.37 - Biedt ProZ.com ook de mogelijkheid tot tekstadvertenties (zoals Google), zodat ik mijn dienstverlening als zelfstandig vertaler / tolk kan adverteren?

  Tekstadvertenties kunt u kopen op de overzichtspagina. Voor informatie gaat u naar "Mijn ProZ.com" > "Mijn tekstadvertenties" > "Info"

  Veel mensen die deze tekstadvertenties hebben gekocht, hebben deze verlengd, zodat het aannemelijk lijkt dat ze er resultaat van hadden. De instapprijs is $20. Overweeg eens deze mogelijkheid een kans te geven.


 • 2.38 - Er is een offerteaanvraag geplaatst waarin het budget van de uitbesteder lager is dan het wettelijk minimum in bepaalde landen. Kan deze offerteaanvraag worden verwijderd?

  Wanneer de overtreding ondubbelzinnig is (bijvoorbeeld 2 eenheden per uur waar het minimumloon 4 eenheden per uur is), dien dan een assistentieverzoek in zodat de ProZ.com leiding kan overwegen de offerteaanvraag te verwijderen. (Bedenk echter dat een offerteaanvraag niet kan worden verwijderd op basis van veronderstellingen ten aanzien van het tarief.) Wanneer u een overtreding van dit beleid veronderstelt, meld dit dan via het online assistentiesysteem (om dit te vereenvoudigen, vindt u links onderaan iedere geplaatste offerteaanvraag).

  Het beleid voor "wettelijk minimumloon" kan werken. Bijvoorbeeld voor een interne positie, waar het tariefconcept duidelijk niet van toepassing is. Hoewel het beleid in de meeste gevallen niet van toepassing is voor zelfstandig vertalers, werd het geïmplementeerd om de wettelijke aspecten van vergoeding voor professionele taalkundigen te helpen veiligstellen.

  De ProZ.com leiding is er zich van bewust dat het beleid van toepassing is op een zeer beperkt aantal gevallen, maar het is een andere manier om een structuur van respect op te bouwen voor het inkomen van professionele taalkundigen.

  Het beleid is niet bedoeld en moet op geen enkele manier worden gebruikt als een "mijlpaal" of maatstaf voor wat een zelfstandig vertaler zou moeten vragen voor een bepaalde vertaalklus of zou moeten verdienen aan een bepaalde vertaalklus-- verre daarvan.

  Er is een artikel gestart in de ProZ.com Wiki, Minimumloon per land, waarin wordt gerefereerd aan bestaande documentatie over het wettelijk toegestaan minimumloon in verschillende landen. We adviseren vertalers aan deze informatie te refereren en toe te voegen, waar dat nodig is.


 • 2.39 - Kan ik een offerte na het indienen bewerken?

  Nee, wanneer u een offerte indient, kunt u deze niet meer bewerken en wanneer u een offerte verwijdert, kunt u deze niet meer opnieuw indienen. Maar wanneer u een fout hebt gemaakt in uw oorspronkelijke offerteaanvraag of vergeten bent belangrijke informatie te vermelden, kunt u nog steeds een "aanvulling" maken. Hiertoe gaat u naar de pagina "Mijn offertes", selecteert u de desbetreffende offerte en voert u de nieuwe informatie in in het tekstvak onderaan de offertepagina.


 • 2.40 - Hoe kan ik achterhalen wat de reële gangbare tarieven zijn?

  Het artikel Uw vertaaltarieven bepalen heeft links naar tariefgegevens die ProZ.com heeft samengesteld via verenigingen binnen deze sector enzovoort. De richtlijn vertelt u tevens wat u moet vragen om uw vereiste inkomen en doelstellingen te realiseren.


 • 2.41 - Wanneer ik vrij ben om de prijs te vragen die ik wil, waarom zou ik dan eerst naar het budgetbereik van de klant kijken?

  U bent dat niet verplicht. Sommige mensen willen het budgetbereik van de klant kennen, opdat ze geen tijd hoeven te besteden aan het uitbrengen van een offerte wanneer er toch weinig of geen kans is dat de klant het tarief betaalt dat ze vragen.


 • 2.42 - A job was posted with a language variant that, in my opinion, does not exist. Is this allowed?

  According to point 6 of the ProZ.com guiding principles, job posters are the ones who define the way they present their needs to the community. Academic consideration on the existence or not of a given language variant are not relevant here, this is simply a channel for an outsourcer to further specify a translation request. Information in this field is not used to filter translators, so nobody will be excluded from the job. • Main - Top


 • 3 - The translation center

 • 3.1 - What is the translation center?

  The translation center (“Powered by ProZ.com”) is a tool that enables companies to efficiently route work to their translators, to keep track of their projects, and to keep track of project-related communications and payment information in one convenient location.


 • 3.2 - Is the translation center a TMS (translation management system)?

  No, it is simpler and easier to use than most TMS systems. Basically, it is a notification/invitation system, and a one-stop shop to keep track of your projects and related communications and invoices.


 • 3.3 - Why do companies use the translation center?

  To be more organized and to manage more projects with less effort. It replaces email.


 • 3.4 - Can I customize it with my logo?

  Yes.


 • 3.5 - What is the cost of using the Translation Center?

  It is included in your ProZ.com Business membership fee.


 • 3.6 - What about privacy and data security?

  ProZ.com is TRUSTe certified to comply with worldwide standards for handling of private data, including standards of the US, EU and other locations. See the ProZ.com privacy policy for more information.


 • 3.7 - What if my company requires additional protections?

  Please ask!


 • 3.8 - What translators will work on my projects?

  Translators who you invite.


 • 3.9 - Can I use the platform to recruit?

  Not yet. But this is a requested feature and we plan to add it soon.


 • 3.10 - Can translators use their ProZ.com login details?

  Yes. They can also port their profile data over to your instance of the platform. As a result, it may be easier to keep the data you have on each translator “fresher” over time.


 • 3.11 - Can I have translators on the platform that are not ProZ.com users?

  Yes.


 • 3.12 - Can I manage agreements I have with my translators using the platform?

  Yes. You can store administrative notes in profiles, with attached files. These notes will let you, for instance, store any agreement reached with the translator, upload a signed NDA and record any exceptional instance of good or objectionable performance.


 • 3.13 - I group my translators in teams working on the same subjects. Can I do that?

  Yes. You can assemble as many teams as you want with the translators in your pools. When you create a work order that can include several jobs (different target languages), you can include, independently for each job:

  * All eligible translators (for instance, all translators in the appropriate language pair)
  * All the members of a team
  * Only eligible team members (belonging to the team and also matching language pair)


 • 3.14 - How are tasks assigned to translators?

  No matter if you associated a job with the whole pool or with a team, you have two ways of assigning the tasks to your translators: automatic and manual.

  * With manual assignment the PM will edit a task to manually assign it to one of the valid translators.
  * With automatic assignment, the valid translators will receive notifications inviting them to accept your tasks. Once all tasks have been accepted, no further notifications are sent and the job is blocked, avoiding the risk of having two translators working on the same file. You can remove translators from the queue, add suitable translators to the queue or send a direct message to a translator.


 • 3.15 - Is there an option to allow clients to access my ProZ.com-powered translation center?

  Yes. It is up to you whether or not you give your clients access..


 • 3.16 - Can a large file be split and assigned to different translators?

  A large file can be posted as source in a work order and then split into smaller sections, associating each section to a separate task that can be assigned to a different translator. In case of a multi-language work order, splitting the source file in one of the jobs will be enough to have the same splitting done in all the other jobs in the work order. An advantage of this operation is that all the translators and the PM will be sharing a same working page, and they will be able to exchange text and files by means of the in-page messages, for instance to coordinate terminology. Once the translations are done, the sections can be externally assembled and then a new task can be created and an editor assigned to it for consistency and quality.


 • 3.17 - How can I manage reference files?

  Reference files can be uploaded when a work order is created, and they will be displayed in all related jobs and job posting pages. It is also possible to post reference files specific for each job of a multi-languages work order. You can also upload client files, that will be presented as reference information in all jobs posted on behalf of this client.


 • 3.18 - Can I associate my work codes (and the client’s) with a work order?

  A new work order has an internal number that is displayed at the end of its URL, but there are other two important order numbers:
  * An internal order number that can be automatically indexed and formatted in a flexible combination of month, year and a numerical field.
  * A customer order number where the number assigned to the order by the client can be manually entered
  Both numbers can be used as search criteria for orders and jobs. All jobs in a work order will share the same order numbers • Main - Top


 • 4 - ProZ.com-Connect!


  Finding candidates in Connect:  You may also be interested in:

 • Video: Finding candidates in Connect: updates

 • Video: Post a job quickly in Connect

 • Video: Connect: Why and how to close the communication loop with candidates
 • 4.1 - Welke meerwaarde geeft ProZ.com Connect! boven het standaard offerteaanvraagsysteem en openbare vertalerslijsten?

  • Tijdsbesparing bij het zoeken naar vertalers: tot 50%. Met behulp van de nieuwe wizard voor de eisen, en de nieuwe zoekmachine in Connect! kunt u zeer gericht filteren om de relevante vertalers sneller te vinden.

  • Snellere reactie van vertalers. Omdat u Connect! gebruikt om vertalers te vinden voor premium offerteaanvragen, zijn uw aanvragen beter zichtbaar in het netwerk, en krijgt u meer aandacht van vertalers wanneer ze van u horen.

  • Kandidaten beheren. Filter reacties, communiceer met kandidaten via een comfortabel berichtencenter, en organiseer de door u geselecteerde vertalers via het internet. Daarnaast kunt u uw favoriete vertalers evalueren en gemakkelijk volgen.

  • Meer flexibiliteit en controle. Zo ziet u wie bericht krijgen over de offerteaanvraag voordat u de aanvraag plaatst. Uw account voor het zoeken en beheren van kandidaten is een account exclusief voor uw vertaalbureau, hetgeen uw zoekactiviteiten privé houdt, onzichtbaar voor uw concurrenten of klanten.

  • Groter bereik. In sommige talencombinaties biedt Connect! toegang tot meer vertalers dan er beschikbaar zijn in de openbare vertalerslijst.


 • 4.2 - Wat is het verschil tussen ProZ.com Connect! en het bedrijfslidmaatschap (Corporate Membership)?

  ProZ.com Connect! versterkt uw activiteiten op het gebied van vertalers opzoeken en beheren.

  Bedrijfslidmaatschap onderscheidt u in de vertaalwereld als een bureau dat ProZ.com ondersteunt, en stelt u in staat uw bureau in de speciale vertaalbureau-lijst meer bekendheid te geven en aan te prijzen. Het basisgebruik van ProZ.com Connect is één van de voordelen van het bedrijfslidmaatschap. Meer informatie.


 • 4.3 - Hoe en wanneer werd Proz.com Connect! gemaakt?

  Over een periode van 10 maanden en met behulp van 25 ingehuurde gebruikers werd ProZ.com Connect! ontwikkeld, onderging het de bèta-testen en werd het als proefversie gelanceerd. Onder hen waren zes vertaalorganisaties uit de wereldwijde top-20, en een aantal wereldwijde bedrijven die vertaaldiensten kopen, waaronder een bedrijf uit de wereldwijde top-100. Ook namen veel middelgrote vertaalondernemingen deel aan het inhuurprogramma, waarvan één met slechts twee werknemers.

  We bemerkten dat de traditionele methode om vertalers te vinden (door stapels CV's waden en actuele, op maat gesneden informatie van kandidaten inwinnen via spreadsheets en e-mails) veel te veel tijd in beslag nam voor het vinden van kandidaten met de juiste kwaliteiten, zeker bij spoedopdrachten. Daarom ontwikkelden een groot aantal belangrijke spelers in de vertaalsector in nauwe samenwerking met ProZ.com een platform dat deze lang bestaande en kostbare problemen oplost.


 • 4.4 - Wat is het verschil tussen Connect! offerteaanvragen en het "klassieke" systeem van offerteaanvragen?

  Connect! offerteaanvragen worden geplaatst via het ProZ.com Connect! platform. Met behulp van Connect! offerteaanvragen kunnen uitbesteders hun eisen nauwkeuriger definiëren, en een offerteaanvraag zorgvuldiger richten aan de gewenste vertalers. Connect! jobs zijn uitsluitend zichtbaar voor mensen met een ProZ.com profiel dat voldoet aan de criteria die de uitbesteder opstelt.

  Met het "klassieke" systeem van offerteaanvragen bedoelen we het originele ProZ.com systeem van offerteaanvragen. "Klassieke" offerteaanvragen zijn tot op zekere hoogte zichtbaar voor alle gebruikers / leden van de site.


 • 4.5 - Wat is een premium offerteaanvraag?

  Een offerteaanvraag wordt als premium beschouwd wanneer de betlaing voor het project op of boven de markttarieven voor de gegeven talencombinatie ligt, en aan de vertaler een minimum van € 100 betaalt.


 • 4.6 - Wie bepaalt of een offerteaanvraag wel of niet wordt geklassificeerd als "premium"?

  Voor dit moment hebben we Connect! klanten gevraagd voor henzelf te bepalen of een offerteaanvraag volgens bovenstaande definitie moet worden geklassificeerd als "premium" of niet.

  Bedenk dat het de reputatie van een bureau kan schaden wanneer een offerteaanvraag als premium wordt geklassificeerd, terwijl aspirantkandidaten hem niet als premium beschouwen. Daarom is het in het eigen belang van een uitbesteder selectief te werk te gaan bij het klassificeren als premium.

  Wanneer u denkt dat een offerteaanvraag als premium is geplaatst terwijl niet aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, dien dan een assistentieverzoek in, waarin u de specifieke plaatsing met de URL vermeldt.


 • 4.7 - Kan ik een kopie van een geplaatste offerteaanvraag maken en gebruiken voor een volgende?

  Ja, u kunt een kopie van een geplaatste Connect! offerteaanvraag maken. Hiertoe opent u een nieuwe Connect! offerteaanvraag en klikt u in de linker bovenhoek op Details kopiëren van een vorige offerteaanvraag. Selecteer een offerteaanvraag die u wilt kopiëren. Nu verschijnt de pagina Vereisten bewerken.


 • 4.8 - Het systeem geeft me geen toegang tot het Connect! platform. Waarom is dat zo?

  Wanneer uw profiel is gerelateerd aan een bedrijf waarvan het ProZ.com Blue Board dossier een lage gemiddelde bereidheid om opnieuw voor deze uitbesteder te werken, de LWA heeft (lager dan 2.5 voor de afgelopen 12 maanden) of anderszins een actieve klacht voor wanbetaling heeft, kan het zijn dat u geen toegang tot het Connect! platform kunt krijgen. Controleer het veld Connecties in uw profiel of rechtstreeks (een) Blue Board dossier(s) waaraan uw profiel is gekoppeld.

  Wanneer uw profiel geen Blue Board connecties heeft, dien dan gerust een assistentieverzoek in.


 • 4.9 - Bestanden verzenden / ontvangen

 • 9.1 - Hoe kan ik bestanden verzenden naar andere gebruikers van de site?

  U kunt bestanden naar iedere ProZ.com gebruiker zenden: klik op Bestand verzenden (beta)... aan de bovenkant van de profielpagina van de beoogde ontvanger. Dan moet een vak verschijnen, waar u een bestand kunt selecteren uit een lijst van recentelijk verzonden bestanden of om een nieuw bestand te verzenden. Tevens kunt u het bestandstype selecteren (werkbestand, vertaalgeheugen, woordenlijst, referentiebestand, contract, factuur, cv of overig). Ten slotte kunt u een opmerking aan het verzonden bestand toevoegen.

  Let op: de functie Bestand verzenden (beta)... is ontworpen voor werkgerelateerde bestanden. U mag dit hulpmiddel niet voor andere doeleinden gebruiken.


 • 9.2 - Kan ik meer bestanden tegelijk naar meer sitegebruikers sturen?

  Nee. U kunt net zo veel bestanden naar net zo veel gebruikers sturen als u wilt, maar niet tegelijkertijd.

  Wanneer u meer bestanden naar meer gebruikers wilt versturen, moet u het profiel van al die gebruikers bezoeken en daar de functie Bestand verzenden (beta)... voor ieder bestand afzonderlijk gebruiken, zoals beschreven in 4.7.1.


 • 9.3 - Wat voor soort bestanden kan ik verzenden / ontvangen?

  U kunt bestanden met de extensies .doc, .pdf, .ttx, .rtf, .txt, .odt, .docx, .odg, .xls, .csv, .tmw, .zip, .iix, .mdf, .mtf, .ods, .xml, .itd, .log, .wps verzenden met als inhoud te vertalen tekst, referentieteksten, contracten, vertaalgeheugens, woordenlijsten, facturen, cv’s en andere opdrachtgerelateerde tekst.


 • 9.4 - Wat is de maximale grootte voor verzonden / ontvangen bestanden?

  De maximale grootte voor een te verzenden bestand is 5 MB.


 • 9.5 - Ontvang ik een melding wanneer ik een bestand ontvang?

  Ja. Wanneer u via de functie Bestand verzenden (beta)... in uw profiel een bestand ontvangt, ontvangt u daarvoor een melding op uw e-mailadres.


 • 9.6 - Waar kan ik de ontvangen / verzonden bestanden zien?

  Wanneer u naar Mijn bestanden op het tabblad "Mijn ProZ.com" gaat, ziet u een overzicht van verzonden en ontvangen bestanden.


 • 9.7 - Kan ik ook een bestand wegschrijven naar "Mijn bestanden"?

  Ja. U kunt een bestand naar "Mijn bestanden" verzenden: klik daartoe op Bestand versturen links bovenin de pagina Mijn bestanden.

  Let op: ieder bestand dat u verstuurt, mag niet groter zijn dan 5 MB.


 • 9.8 - Welk type bestanden kan ik wegzetten in "Mijn bestanden"?

  U kunt de volgende bestandstypen wegzetten: .doc, .pdf, .ttx, .rtf, .txt, .odt, .docx, .odg, .xls, .csv, .tmw, .zip, .iix, .mdf, .mtf, .ods, .xml, .itd, .log, .wps.

  Let op: u kunt vertaalgeheugens en woordenlijsten wegzetten in het gedeelte Vertaalgeheugens & terminologie van "Mijn bestanden". De grens voor vertaalgeheugens en terminologiebestanden is 10 Mb (20 Mb voor bedrijfsleden).


 • 9.9 - Kan ik bestanden langere tijd opslaan in "Mijn bestanden"?

  Ja. Momenteel is er geen tijdslimiet. U stelt uw eigen tijd in, afhankelijk van de gebruikte ruimte.


 • 9.10 - Kunnen anderen toegang krijgen tot "Mijn bestanden"?

  Wanneer u als bedrijf bestanden wegzet, kunnen andere gebruikers binnen dat bedrijf de bestanden zien die u daar hebt geplaatst.

  Maar niemand anders dan u heeft toegang tot uw vertaalgeheugens en woordenlijsten.


 • 9.11 - Is er een opslaglimiet voor mijn bestanden?

  Ja. De grens voor de weg te zetten bestanden is voor professionele leden 60 Mb en voor bedrijfsleden 100 Mb.


 • 9.12 - Hoe kan ik bestanden verwijderen?

  Wanneer u een bestand wilt verwijderen, klikt u op de naam en dan op Dit bestand verwijderen.


 • 9.13 - Hoe kan ik de ontvangen bestanden op mijn schijf zetten?

  Klik gewoon op het oranje pictogram naast de naam van het bestand.


 • 9.14 - Hoe weet ik zeker dat ik een bepaald bestand veilig op mijn schijf kan zetten?

  Ontvangen bestanden kunt u controleren op mogelijke virussen door op de naam te klikken en dan op Bestand analyseren. Wanneer het bestand in orde is, ontvangt u een melding 'OK'. Wanneer het bestand echter beschadigd is, ziet u bovenaan de informatiepagina van het bestand een foutmelding met details.


 • 9.15 - Ontvang ik een melding wanneer de ontvanger het bestand ontvangt dat ik hen toezend?

  U ontvangt een melding wanneer de ontvanger het bestand op de schijf zet, maar niet wanneer hij het ontvangt.


 • 9.16 - Kan ik een taal en een specialisme opgeven voor mijn vertaalgeheugen en woordenlijsten?

  Ja. U kunt taal en / of specialisme opgeven voor uw vertaalgeheugen en woordenlijsten. Klik daartoe op [Bewerken] naast het betreffende bestand in het gedeelte Vertaalgeheugens en woordenlijsten. • Main - Top • 5 - Offerteaanvragen met voorkwalificatie

  Bekijk hier een schermfoto die jobs met voorkwalificatie op ProZ.com uitlegt.

 • 5.1 - Wat is een offerteaanvraag met voorkwalificatie?

  Het kan tijd kosten om een kleine opdracht snel uitgevoerd te krijgen. U moet vertalers opbellen of mailen, afspraken maken en een bestelbon schrijven voordat het werk begint. Dat betekent verloren tijd voor zowel uitbesteders als voor vertalers.

  Offerteaanvragen met voorkwalificatie zijn ontworpen om dit probleem en de verloren tijd te verhelpen, zodat u uw project sneller uitgevoerd krijgt. Plaats uw bestanden, selecteer met wie u zou willen werken, wijs de offerteaanvraag toe aan één van uw vertalers met voorkwalificatie en laat de opdracht uitvoeren!


 • 5.2 - Hoe werken offerteaanvragen met voorkwalificatie?

  Offerteaanvragen met voorkwalificatie zijn een hulpmiddel om het toewijzen van vertaalopdrachten aan gekwalificeerde vertalers te stroomlijnen.

  1. De uitbesteder plaatst de opdracht en kiest gekwalificeerde vertalers, waarvan er een paar automatisch worden uitgenodigd.

  2. De eerst beschikbare vertaler accepteert de opdracht en er wordt een bestelbon gemaakt.

  3. De vertaler vertaalt de opdracht, levert het bestand in en stuurt een rekening.


 • 5.3 - Waarin verschillen offerteaanvragen met voorkwalificatie in andere offerteaanvragen op ProZ.com?

  De belangrijkste verschillen bij de offerteaanvragen met voorkwalificatie zijn:

 • Uitbesteders kunnen met hun reguliere vertalers met voorkwalificatie werken

 • Complete materialen en voorwaarden voor het werk worden vooraf verstrekt

 • De eerste vertaler met voorkwalificatie die de opdracht aanneemt, krijgt de opdracht en kan gelijk beginnen te werken

 • Na verloop van tijd worden uitnodigingen verstuurd aan een ordelijk opgestelde lijst met vertalers (in plaats van allemaal tegelijk)


 • 5.4 - Welke voordelen hebben offerteaanvragen met voorkwalificatie voor uitbesteders?

  Wanneer u vertaalopdrachten uitbesteedt, heeft het ProZ.com systeem van offerteaanvragen met voorkwalificatie de volgende voordelen:

 • Hogere efficiëntie in het beheer van de leverketen: elimineer de vertraging in het binnenhalen van werk

 • Werk sneller en gemakkelijker met offerteaanvragen met voorkwalificatie

 • De mogelijkheid om nieuwe vertalers automatisch te kwalificeren, voor het geval er geen bestaande bronnen beschikbaar zijn


 • 5.5 - Welke voordelen hebben offerteaanvragen met voorkwalificatie voor vertalers?

  Offerteaanvragen met voorkwalificatie hebben de volgende voordelen voor vertalers:

 • Geen offertes nodig: u bent van tevoren geselecteerd, u kunt gewoon de opdracht accepteren wanneer u die wilt

 • Complete materialen en voorwaarden van de opdracht vooraf beschikbaar om de mogelijkheid op een opdracht te beoordelen

 • Versnelt het werken van u voor uw reguliere klanten


 • 5.6 - Wie kunnen offerteaanvragen met voorkwalificatie plaatsen?

  Leden en bedrijfsleden van ProZ.com kunnen offerteaanvragen met voorkwalificatie plaatsen, vooropgesteld dat zij op het Blue Board geen gemiddelde LWA van minder dan 3 hebben en dat hun Blue Board dossier geen meldingen van wanbetaling toont.


 • 5.7 - Waar kan ik een offerteaanvraag met voorkwalificatie plaatsen?

  Wanneer u een offerteaanvraag met voorkwalificatie wilt plaatsen, gaat u naar het tabblad Offerteaanvragen bovenaan de pagina en klikt u op "Nieuwe offerteaanvraag plaatsen". Voor meer informatie kunt u hier de schermfoto bekijken.


 • 5.8 - Wie kunnen reageren op offerteaanvragen met voorkwalificatie?

  Iedere gratis gebruiker of betalend lid van ProZ.com kan reageren op een uitnodiging met offerteaanvraag met voorkwalificatie. Uitsluitend degenen die een uitnodiging hebben ontvangen van de uitbesteder kunnen reageren op een offerteaanvraag met voorkwalificatie. • Main - Top


 • 6 - Privé-offerteaanvragen

 • 6.1 - Wat zijn persoonlijke offerteaanvragen?

  Op ProZ.com zijn offerteaanvragen van privépersonen gelijk aan andere offerteaanvragen, behalve dat ze uitsluitend zichtbaar zijn voor een specifieke lijst met in aanmerking komende vertalers. Anderen zien geen identificeerbare informatie over de offerteaanvraag, maar bepaalde algemene informatie (zoals talencombinatie en specialisme) mogen publiekelijk worden getoond om de algemene marktactiviteit en trends weer te geven.


 • 6.2 - Wat is het doel van persoonlijke offerteaanvragen?

  In bepaalde omstandigheden besluiten uitbesteders geen offerteaanvraag op ProZ.com te plaatsen omdat ze niet willen dat hun zoekactiviteiten algemeen zichtbaar zijn (bijvoorbeeld voor klanten of concurrenten). Met behulp van privé-offerteaanvragen kunnen uitbesteders deze offerteaanvragen toegankelijk maken voor vertalers op ProZ.com. Hoewel dit het aantal offerteaanvragen die zichtbaar zijn voor iedere afzonderlijke gebruiker vermindert, is het de bedoeling dat het het aantal opdrachten dat via ProZ.com wordt toegewezen, verhoogt en de relevantie verbetert van offerteaanvragen die iedere vertaler kan zien.


 • 6.3 - Hoe wordt bepaald welke vertalers in aanmerking komen voor een privé-offerteaanvraag?

  De uitbesteder kan expliciet vertalers opgeven die in aanmerking komen om een offerte in te dienen. Het systeem kan de vertalers die in aanmerking komen voor een offerte ook automatisch proberen te identificeren, wanneer de uitbesteder dit toestaat. Het systeem zoekt dan naar vertalers met de relevante talencombinatie, moedertaal, specialisme enzovoort en houdt daarbij rekening met de meldvoorkeuren voor de offerteaanvraag. Tevens worden eerdere zakelijke relaties tussen de uitbesteder en de vertaler in aanmerking genomen, inclusief de reacties die ze elkaar hebben gegeven.


 • 6.4 - Hoe kan ik in aanmerking komen voor meer privé-offerteaanvragen?

  Zorg ervoor dat uw profiel compleet is, zodat het systeem u kan vinden wanneer het naar vertalers met uw kwalificaties zoekt. (Een compleet profiel is ook belangrijk om potentiële klanten te helpen u te vinden via de ProZ.com lijst, internetzoekmachines enzovoort.)


 • 6.5 - Waarom heb ik geen toegang tot een bepaalde privé-offerteaanvraag. Ik denk dat ik voldoe aan de geschiktheideisen.

  Uitbesteders hebben een fijnmazige controle over de lijst van vertalers die geschikt zijn voor hun geplaatste offerteaanvragen. Een uitbesteder kan ervoor kiezen een offerteaanvraag aan vertalers uit een bepaalde lijst toe te sturen, ongeacht hun profielinformatie.


 • 6.6 - Moeten privé-offerteaanvragen ook worden goedgekeurd?

  Ja. Privé-offerteaanvragen moeten worden goedgekeurd door ProZ.com medewerkers, volgens de sitevoorschriften voor offerteaanvragen. Privé-offerteaanvragen zijn gelijk aan overige klassieke offerteaanvragen, behalve dat uitsluitend vertalers die geschikt zijn voor de vertaalklus deze offerteaanvragen kunnen zien.


 • 6.7 - What are social network private jobs?

  Social network private jobs are job postings generated semi-automatically from job offers made in social networks to give these offers better exposure and reach more suitable service providers than they could reach in the noise of social networks.

  For the time being, only job offers made through the the ProZ.com translators and interpreters Facebook group are brought to the site in the form of job postings. Just as jobs posted privately through ProZ.com, social network private jobs are only visible to a specific list of eligible service providers (selected based on language pairs, native language, field of expertise, etc.) • Main - Top


 • 7 - Kant-en-klare vertaling; vertaler

 • 7.1 - Wat is kant-en-klaar vertalen?

  Kant-en-klaar vertalen is een ProZ.com service die klanten en vertalers helpt om met een minimum aan algemene werkzaamheden snel vertaalopdrachten met een korte omlooptijd te doen. De klant dient een tekst en betaling in en ontvangt vervolgens de vertaling. De vertaler accepteert de vertaalopdracht (als hij dat wil) en vertaalt de tekst.

  Een offerte indienen is niet nodig omdat de kwalificatie vooraf wordt bepaald. De prijzen worden vastgelegd zodat er geen onderhandeling plaatsvindt. De klanten betalen vooraf en ProZ.com garandeert de betaling. De vertaler kan de gehele tekst inzien voordat hij deze accepteert en de betaling vindt kort na het indienen van de vertaling plaats. Alles wat de vertaler hoeft te doen, is vertalen.


 • 7.2 - Hoe wordt ik betaald?

  ProZ.com betaalt u binnen 15 dagen nadat u een vertaling hebt ingediend in uw ProZ.com portemonnee, uitsluitend in Amerikaans dollars. De overeenkomst met de vertaler geeft u uitgebreide informatie.


 • 7.3 - Zijn er enige kosten verbonden aan het ontvangen van een betaling via mijn ProZ.com portemonnee?

  ProZ.com vraagt geen geld voor het verwerken van opnames uit de portemonnee, maar u moet eventuele transactiekosten van derden betalen. Zie de pagina portemonnee voor meer details.


 • 7.4 - Hoe wordt de facturering afgehandeld?

  Op dit moment int of verdeelt het systeem geen facturen van vertaler naar klant. Wanneer uw belastingdienst specifieke factureringseisen heeft, kunt u de kant-en-klare vertaaldienst in de huidige vorm misschien niet gebruiken. Wanneer u een factuur moet hebben voor de boekhouding, kunt u overwegen om een factuur in uw systeem te maken als plaatsvrijhouder voor de transactie. Wanneer blijkt dat er vraag naar deze dienst is, voegen we factureringsmogelijkheden toe aan het systeem.


 • 7.5 - Hoe wordt de belasting afgehandeld?

  U bent verantwoordelijk voor eventuele belasting die over de betaling wordt geheven. Het totaalbedrag dat de klant voor de vertaling biedt, omvat een eventuele belasting.

  Op dit moment berekent of int het systeem geen enkele belasting. Wanneer uw belastingdienst zegt dat u belasting moet innen of betalen over dergelijke vertalingen, is het uw verantwoordelijkheid om dit buiten de kant-en-klare vertaling om af te handelen. Wanneer u niet zeker weet of u voor het gebruik van deze dienst belasting moet betalen, adviseren we u deze dienst momenteel niet te gebruiken.


 • 7.6 - Hoe worden de tarieven bepaald?

  Het systeem bevindt zich momenteel in de "bètafase" en daarom is de prijsvorming vrij, gewoon als een plaatsvrijhouder voor toekomstige ontwikkelingen. Momenteel belast het systeem de klant op een vast tarief voor de vertaler en een vaste vergoeding voor ProZ.com, beide op basis van het aantal bronwoorden en ongeacht de details van de opdracht. Het vaste tarief wordt geboden aan geschikte vertalers en die behouden het recht de opdracht te accepteren of te weigeren.

  Wanneer er vraag naar een kant-en-klare vertaaldienst blijkt te zijn, ontwikkelen we een meer gedetailleerd prijsmodel op basis van reële gegevens en gebruikspatronen.


 • 7.7 - Wat gebeurt er wanneer de klant klachten heeft over de kwaliteit van mijn vertaling?

  U krijgt de kans eventuele defecten die in uw vertaling zijn gevonden, te corrigeren. Wanneer de klant niet tevreden is met de correcties of wanneer er een ander geschil is, behoudt de ProZ.com leiding zich in redelijke mate het exclusief recht om dergelijke kwesties op te lossen. Een dergelijke beslissing kan een gehele of gedeeltelijke vermindering van uw betaling omvatten. De overeenkomst met de vertaler geeft u uitgebreide informatie.


 • 7.8 - Wat moet ik doen wanneer ik de vertaling niet op tijd kan leveren?

  Waarschuw de ProZ.com medewerkers zo snel mogelijk wanneer er zich omstandigheden voordoen waardoor u de vertaling niet op tijd kunt leveren. Wanneer u de vertaling niet op tijd kunt leveren, hebt u geen recht op enige betaling en de opdracht kan aan iemand anders worden uitbesteed. U kunt ook worden uitgesloten van toekomstige vertaalopdrachten. De overeenkomst met de vertaler geeft u uitgebreide informatie.


 • 7.9 - Hoe wordt de vertaler geselecteerd voor een kant-en-klare vertaling? Welke criteria worden gebruikt om de geschiktheid te bepalen?

  Wanneer een offerteaanvraag voor een kant-en-klare vertaling wordt geplaatst, bepaalt het systeem op basis van verscheidene criteria welke vertalers geschikt zijn en stuurt er steeds een aantal een uitnodiging tot één van hen de opdracht accepteert. Geschiktheid en volgorde van voorkeur bepalen we bijvoorbeeld aan de hand van de volgende criteria (hier in willekeurige volgorde):

  * status als Gecertificeerde PRO (Certified PRO)
  * moedertaal
  * benadrukking van talencombinatie
  * vermeld specialisme
  * momentane beschikbaarheid en tijdzone
  * dossier van vorige kant-en-klare vertalingen
  * reacties uit het verleden van deze klant
  * relevante KudoZ punten
  * enzovoort

  Let op: de status Certified PRO en lidmaatschap van ProZ.com zijn niet vereist voor geschiktheid, maar ze worden wel in overweging genomen bij het bepalen van de volgorde waarin de geschikte vertalers worden uitgenodigd.

  In de toekomst biedt het systeem misschien een optie voor de klant om meer controle over de selectiecriteria te hebben. • Main - Top


 • 8 - Kant-en-klare vertaling; klant

 • 8.1 - Wat is kant-en-klaar vertalen? Wat voor voordelen heeft het voor klanten?

  Kant-en-klaar vertalen is een ProZ.com service die helpt de algemene werkzaamheden te minimaliseren voor snelle vertaalopdrachten met een korte omlooptijd. Overhandig gewoon een tekst met de betaling en u ontvangt vervolgens de vertaling. Het systeem verwerkt automatisch het verspreiden van het werk naar de geschikte vertalers, levert u de vertaling en betaalt de vertalers.


 • 8.2 - Voor wat voor soort werk is het systeem bedoeld?

  Het systeem voor kant-en-klare vertalingen is bedoeld voor het snel vertalen van relatief korte teksten. Vertaalbureaus vinden dit soort opdrachten over het algemeen vrij bewerkelijk omdat de hoeveelheid algemene activiteiten die nodig is om het werk gedaan te krijgen hoger kan worden dan de klant wil belonen. Het platform voor kant-en-klare opdrachten probeert deze algemene kosten te verlagen.

  Momenteel kan uitsluitend gewone tekst worden vertaald. Tekst in andere indelingen kan naar het systeem worden gekopieerd, maar de niet-tekst indeling blijft niet behouden. In de toekomst voegen we wellicht ondersteuning toe voor aanvullende bestandsformaten.


 • 8.3 - Hoe ontvang ik de vertaling?

  Wanneer de vertaling klaar is, ontvangt u via e-mail een melding en het internetadres voor de pagina voor het beheren van de bestellingen. Hier kunt u de vertaalde tekst ophalen.


 • 8.4 - Is ProZ.com een vertaalbureau?

  Nee. ProZ.com biedt een platform voor klanten, vertalers en vertaalbureaus om elkaar te ontmoeten en werk uit te besteden. Naar klanten toe optreden als vertaalbureau ligt niet in de lijn van het beleid van ProZ.com; zowel vertaalbureaus als eindklanten zijn potentiële gebruikers van de kant-en-klare vertaaldienst.


 • 8.5 - Wanneer ik een vertaling aanvraag en een goede vertaler vind, kan ik dan de volgende keer rechtstreeks met hem / haar samenwerken?

  Beslist. Wanneer u via ProZ.com een zakelijke relatie hebt opgebouwd met een vertaler, zou u tot de conclusie kunnen komen dat u in de toekomst rechtstreeks wilt samenwerken met deze persoon. Na verloop van tijd geeft het onderhouden van een langdurige serviceovereenkomst voordelen, aangezien de vertaler in een kortere periode hoge kwaliteit werk kan leveren. Hij of zij raakt immers steeds beter vertrouwd met specifieke terminologie en informatie van uw bedrijf.


 • 8.6 - Wat voor tarieven worden in rekening gebracht?

  De gepresenteerde offerte bij het plaatsen van een bestelling omvat de betaling aan de vertaler en een transactievergoeding aan ProZ.com voor gebruik van het platform. In sommige gevallen kan de verwerker die u kiest voor de betalingen een aanvullende transactievergoeding vragen. Deze vergoeding is duidelijk zichtbaar voordat u de rekening ontvangt.


 • 8.7 - Hoe wordt de betaling afgehandeld?

  Wanneer u een vertaling bestelt, overhandigt u ProZ.com vooraf het volledige bedrag. 15 dagen nadat de vertaling is ingeleverd, wordt het geld vrijgegeven voor de vertaler.


 • 8.8 - Welke valuta zijn beschikbaar voor kant-en-klare opdrachten?

  Momenteel is het uitsluitend mogelijk om kant-en-klare opdrachten in USD te betalen.


 • 8.9 - Hoe wordt de belasting afgehandeld?

  Op dit moment berekent of int het systeem geen enkele belasting. Wanneer uw belastingdienst zegt dat u belasting moet innen of betalen over dergelijke vertalingen, is het uw verantwoordelijkheid om dit buiten de kant-en-klare vertaling om af te handelen. Wanneer u niet zeker weet of u voor het gebruik van deze dienst belasting moet betalen, adviseren we u deze dienst momenteel niet te gebruiken.


 • 8.10 - Wordt de vertaling nagekeken door een tweede vertaler voordat zij wordt ingeleverd?

  Momenteel verzorgt één vertaler al het werk. In de toekomst bieden we misschien een tweede optie zodat de vertaling tegen meerprijs wordt nagekeken door een tweede vertaler.


 • 8.11 - Wat moet ik doen wanneer ik niet tevreden ben met de geleverde vertaling?

  Dien dan binnen 7 dagen nadat de vertaling is geleverd een schriftelijke klacht in bij ProZ.com. We houden geld dat u hebt overhandigd vast en starten een procedure om het geschil op te lossen. Wanneer het resultaat in uw voordeel is, kunt u uw geld terugkrijgen of gratis een andere vertaling krijgen.


 • 8.12 - De talencombinatie die ik nodig heb voor mijn offerteaanvraag, staat niet in de lijst met talencombinaties voor kant-en-klare opdrachten. Wat moet ik doen?

  Wanneer de talencombinatie die u nodig hebt voor uw project, niet in de huidige lijst met talencombinaties voor kant-en-klare opdrachten staat, dien dan een assistentieverzoek in, waarin u die combinatie specificeert, zodat de ProZ.com leiding de mogelijkheid kan overwegen om deze combinatie in de lijst op te nemen. • Main - Top


 • 9 - Cloud jobs

 • 9.1 - What is cloud jobs?

  ProZ.com cloud jobs is a service that enables simple client-translator matching though quick-turnaround translation jobs. The client uploads the text and selects project requirements, the system gets the project routed to qualified professionals who use the cloud interface to review the project, accept it (if interested) and deliver their translation.

  In cloud jobs, there is no quoting or negotiation, the project is assigned to the first qualified translator who accepts to take it. Clients pay in advance and translators are paid shortly after completion.


 • 9.2 - How is the translator selected for a cloud job?

  When a cloud job order is placed, email invitations are sent every 5’ to suitable providers based on required language pairs, fields and rates. Other criteria may include current availability and time zone, membership level, Certified PRO status, native language, and previous cloud job activity. The project is assigned to the first translator who accepts the job on the order page.


 • 9.3 - What is the technology used for ProZ.com cloud jobs?

  ProZ.com cloud jobs are ordered and delivered using cloud managing tool Textra, a ProZ.com partner. • Main - Top


 • 10 - Cloud jobs - service provider

 • 10.1 - How will I get paid for a delivered cloud job?

  Payment will be made to your ProZ.com wallet within 15 days after successful delivery and in USD currency only.


 • 10.2 - Is there any fee for receiving payment for a delivered cloud job?

  ProZ.com does not charge a fee for processing wallet withdrawals, but you are responsible for paying any third-party transaction fees. See the wallet page for more details.


 • 10.3 - How are invoicing and taxes handled?

  At this time, the system does not collect or issue invoices from translator to client, nor does it calculate or collect any taxes (you are responsible for any taxes that may be due on your payment). However, if you need an invoice for accounting purposes, you might consider creating an invoice in your system as a placeholder for the transaction.

  If your tax authority has specific invoicing and tax requirements, you may not be able to use the cloud jobs in its current state.

  If there proves to be a demand for this service, invoicing capabilities will be added to the system.


 • 10.4 - How are cloud job rates determined?

  Currently, the system suggests clients average rates based on languages and fields using eligible service providers' profile information.

  In cloud jobs, there is no quoting or negotiation, the project is assigned to the first qualified translator who accepts the job at the rate offered.


 • 10.5 - What if the client has complaints about the quality of my cloud translation?

  If you receive quality complaints from the client shortly after delivery, you will be given the opportunity to correct any defects found in your translation. If the corrections are not satisfactory to the client, or if there is any other dispute, it will be resolved at the reasonable discretion of ProZ.com staff. Such resolution may include a full or partial reduction of your payment.


 • 10.6 - What if I am unable to deliver the translation?

  Please alert ProZ.com staff as early as possible if circumstances arise that prevent the agreed upon deadline from being met. If you do not deliver the translation on time, you are not entitled to any payment and the task may be reassigned to another service provider. You may also be excluded from future assignments. • Main - Top


 • 11 - Cloud jobs - client

 • 11.1 - For what type of work is the cloud jobs platform intended?

  The cloud jobs service is intended for quick translation of relatively short texts.


 • 11.2 - How will I receive the translation completed through the cloud jobs platform?

  Once completed, the translated text will be displayed on the project page and sent via email.


 • 11.3 - If I find a great translator through a cloud job, can I work with him/her directly next time?

  Sure! Once you have established a relationship with a ProZ.com translator, you may find it is in your best interest to continue working directly with that person. Nurturing a long-term service arrangement will bring benefits over time, as the service provider will be able to deliver high quality work in a shorter period of time, as he or she becomes increasingly familiar with terminology and information specific to you or your company.


 • 11.4 - What fees are charged for cloud jobs?

  The quote presented when an order is placed includes the payment that will be made to the translator and a transaction fee to ProZ.com for use of the platform. In some cases, the payment processor you choose may charge an additional transaction fee--this fee will be clearly displayed before you are charged.


 • 11.5 - How is cloud job payment handled?

  When placing your order, you will be asked to deposit the full payment amount in advance. Funds will be released to the service provider within 15 days of delivery.


 • 11.6 - Which are the currencies available for cloud jobs?

  For the time being, cloud jobs will only be payable in USD.


 • 11.7 - How are tax issues handled for cloud jobs?

  At this time, the system does not calculate or collect any taxes. If your tax authority requires that you collect or pay taxes on such transactions, it is your responsibility to handle this outside of the turn-key translation system. If you are unclear about your tax obligations for the use of this service, you are advised not to use the service at this time.


 • 11.8 - Are cloud job translations reviewed before being delivered?

  At this time, the work is done by only a single translator. In the future, an additional option may be provided to have the work reviewed by a second service provider for an additional fee.


 • 11.9 - What if I am not satisfied with the cloud translation that is delivered?

  Submit a complaint in writing to ProZ.com within 7 days after the translation is delivered. The escrowed funds will be placed on hold and a dispute resolution process initiated. If the outcome is in your favor, you can have a refund or a re-translation at no additional cost.


 • 11.10 - The language pair I need for my job is not available in the list of language pairs for cloud jobs. What should I do?

  If the language pair you need for your project is not available in the list of language pairs currently available for cloud jobs, please submit a support request, specifying such pair so that staff can evaluate the possibility to include it in the list. • Main - Top


 • 12 - Meldingen voor offerteaanvragen

 • 12.1 - Ik krijg geen enkele e-mailnotificatie voor offerteaanvragen.

  Wanneer u in het geheel geen attentieberichten voor offerteaanvragen krijgt (en ze nog nooit hebt gekregen), controleer dan de instellingen en voorkeuren op uw profielpagina. In de volgende gevallen krijgt u geen enkel attentiebericht.
  - U hebt geen talencombinatie ingevoerd
  - U hebt geen specialismen ingevoerd
  - U hebt in uw e-mailvoorkeuren niet gekozen voor attentieberichten voor offerteaanvragen.

  Wanneer u vroeger wel attentieberichten ontving en ze vervolgens zonder enige veranderde instelling niet meer ontvangt, kunnen er verschillende oorzaken zijn.
  - Voorgaande berichten aan u kwamen terug bij de server, en uw e-mailadres werd 'bestempeld' als slecht (controleer de persoonlijke gegevens in uw profielpagina; de tekens 'xxx ' zijn dan vóór uw adres geplaatst)
  - Er is een probleem met attentiemails van ProZ.com. (Controleer de pagina site status voor informatie)
  - U of uw ISP heeft filtering veranderd of toegevoegd, en die filtering verhindert dat attentieberichten u bereiken (er is bijvoorbeeld een bekend probleem met terra.es)

  Als u het probleem niet hebt gevonden nadat u al deze opties hebt gecontroleerd, dien dan een verzoek tot ondersteuning in met een koppeling naar ten minste één KudoZ-vraag waarvoor u een attentiemail had moeten ontvangen.


 • 12.2 - Wat zijn de criteria waarmee rekening moet worden gehouden voor klassieke meldingen van offerteaanvragen?

  Bij het verzenden van klassieke meldingen voor vertaalopdrachten gaat het, naast de voorkeuren voor meldingen van offerteaanvragen, om de volgende velden:

  # talencombinatie
  # type service
  # vakgebied
  # tarief

  Let op: de uitbesteders kunnen hun offerteaanvragen echter ook beperken met behulp van de volgende criteria:

  # lidmaatschap
  # soort account
  # moedertaal
  # software
  # getuigschriften
  # locatie
  # vakgebied / specialisme
  # ervaring

  Wanneer u dus een melding voor een offerteaanvraag ontvangt, attendeert ProZ.com u er dus op dat er een offerteaanvraag is geplaatst in een talencombinatie die u in uw profiel hebt vermeld, binnen één van uw vakgebieden, binnen uw tariefstructuur en voor één van de diensten die u biedt. Dit is echter slechts een melding. U moet naar de offerteaanvraag gaan om de details te bekijken.


 • 12.3 - Ik ontvang niet alle e-mailnotificaties die ik zou moeten ontvangen voor de offerteaanvragen.

  Wanneer de server attentieberichten voor offerteaanvragen verzendt, gelden bijvoorbeeld de volgende criteria. talencombinatie, onderwerp, vereiste hulpmiddelen, geografische locatie, vereiste getuigschriften, geboden tarief. Wanneer u geen attentiebericht hebt ontvangen voor een offerteaanvraag, controleer dan of uw profielinstellingen en e-mailvoorkeuren zodanig zijn ingesteld dat u ze zou hebben moeten ontvangen. Het heeft met name zin om de volgende onderdelen te controleren.

 • Onderwerp: controleer dat het onderwerp dat de uitbesteder heeft gespecificeerd voor zijn / haar offerteaanvraag een onderwerp is dat u in uw profiel hebt vermeld. Bedenk dat uitbesteders soms meer onderwerpvelden specificeren voor hun offerteaanvragen. Controleer of u alle gebieden hebt vermeld die de uitbesteder heeft geselecteerd en niet slechts één of twee ervan. Hier kunt u gebieden opgeven.

 • Software: controleer dat u de vereiste software in uw profiel hebt vermeld. U kunt de lijst met software die u gebruikt, aanpassen met behulp van het actualiseringsprogramma.

 • Tarieven: Vertalers ontvangen geen mail voor offerteaanvragen waarvoor het aangeboden tarief (indien er sprake is van een tarief) lager is dan het minimumtarief in hun profiel. (Wanneer dat nodig is, kunt u valuta omrekenen met behulp van een site als xe.com.) Hier kunt u de tarieven bewerken of invoeren die worden weergegeven in uw profiel.

 • Gevraagde diensten: bedenk dat offerteaanvragen zijn onderverdeeld in Mogelijk, Tolken en Vertalen / redigeren / proeflezen. Controleer de diensten die u hebt opgegeven voor de talencombinatie waar u interesse voor hebt in uw actualiseringspagina door op Bewerken te klikken dat u naast ieder talenpaar ziet dat u hebt opgegeven.

 • Getuigschriften: sommige uitbesteders krijgen liever offertes van dienstverleners die in hun profiel getuigschriften hebben opgegeven voor de betreffende talencombinatie. Wanneer u een getuigschrift wilt vermelden, gaat u eerst naar het actualiseringsprogramma en klikt u op 'Getuigschriften toevoegen' naast de betreffende talencombinatie die u hebt vermeld in het gedeelte 'Talencombinaties'. Er verschijnt een venster waarin u uw professionele getuigschriften, certificaten of erkenningen kunt vermelden die u hebt ontvangen van erkende instanties.

 • Locatie: controleer dat de locatie die de uitbesteder opgeeft, overeenkomt met de locatie in uw profiel. U kunt uw contactdetails invullen in uw actualiseringsprogramma.

 • Moedertaal: sommige uitbesteders krijgen liever offertes van dienstverleners die in hun profiel een bepaalde moedertaal hebben opgegeven. Hier kunt u uw moedertaal opgeven.

  Controleer ook uw opdrachtenpaneel om te controleren of uw voorkeuren voor attentieberichten correct zijn ingesteld. Bedenkt dat u naast uw instellingen voor gangbare berichten ook moet opgeven dat u onmiddellijke berichten voor iedere talencombinatie wilt ontvangen.

  Wanneer u werkterreinen selecteert, omvat dit ook uw specialismen. Wanneer u interessegebieden selecteert, omvat dit ook werkgebieden en specialismen. Wanneer u alle velden selecteert, omvat dit alle terreinen die u in uw profiel hebt opgegeven en niet alle beschikbare velden.

  Controleer in uw opdrachtenpaneel dat u geen uitbesteder hebt uitgefilterd of dat u geen hogere gemiddelde LWA hebt geselecteerd dan het gemiddelde voor de uitbesteder die de offerteaanvraag plaatste waarvoor u geen attentiebericht kreeg.

  Bedenk dat u ook op ieder moment uw e-mailmonitor kunt controleren voor meer informatie.

  Wanneer u het probleem niet kunt oplossen of meer hulp nodig hebt, dien dan een assistentieverzoek in, inclusief het / de internetadres(sen) van de offerteaanvraag / offerteaanvragen waarvoor u een attentiebericht had moeten ontvangen. Het ondersteunend personeel kijkt dan of het attentiebericht voor u de ProZ.com servers wel of niet heeft verlaten. (Wanneer dat het geval is, kan er een probleem, of filtering, optreden op de computer van uw ISP (aanbieder van internet) of op uw eigen computer.)


 • 12.4 - Waarom ontvang ik geen e-mailnotificatie voor alle offerteaanvragen in mijn talencombinatie?

  Ook wanneer uw e-mailinstellingen bepalen dat u graag een e-mailnotificatie ontvangt van "alle" offerteaanvragen in uw talencombinatie, gebruikt het systeem een aantal criteria om te bepalen wie een e-mailnotificatie ontvangt van nieuwe offerteaanvragen. Bijvoorbeeld: opdrachtgevers kunnen bepalen dat het systeem uitsluitend een e-mailnotificatie moet zenden aan vertalers in een bepaald land, of vertalers met bepaalde programmatuur. Wanneer u "alle e-mailnotificaties" selecteert, garandeert dat dat u de e-mailnotificatie ontvangt, tenzij de opdrachtgever beperkingen heeft geselecteerd die op dat moment op u van toepassing zijn.


 • 12.5 - Waarom ontvang ik e-mailnotificaties over offerteaanvragen pas een tijdje nadat de offerteaanvraag is geplaatst? Er lijkt een vertraging op te treden.

  Sommige opdrachtgevers kunnen offerteaanvragen plaatsen die onmiddellijk verschijnen. Offerteaanvragen van anderen moeten wellicht eerst goedkeuring ontvangen van ProZ.com. U ontvangt geen attentiebericht over zo'n offerteaanvraag voordat ProZ.com plaatsing ervan heeft goedgekeurd. Daarom ontvangt u het attentiebericht enkele uren later dan dat de offerteaanvraag is geplaatst. Wanneer we attentieberichten verzenden, verzenden we ze gewoon aan alle leden en gebruikers. Normaal gesproken verlaten alle attentieberichten onze servers binnen 5 minuten.

  Een andere factor die u moet overwegen, is het verschil in tijdzones. Alle vermelde tijden op de site zijn standaard in de Greenwich Mean Time (GMT) zone (een uur later dan Nederland en België). Daarom is het (afhankelijk van uw geografische locatie) mogelijk dat de tijd op het attentiebericht verschilt van de tijd dat de offerteaanvraag verscheen. Wanneer u echter rekening houdt met de tijdzone die ProZ.com gebruikt en die uw e-mailprogramma gebruikt, zult u zien dat het attentiebericht eigenlijk enkele minuten later is verzonden dan dat de offerteaanvraag werd goedgekeurd en geplaatst.

  Wanneer u vertragingen waarneemt waarvoor het bovenstaande geen verklaring geeft, dien dan bij ProZ een assistentieverzoek in, inclusief het internetadres van de offerteaanvraag van het vertraagde attentiebericht. We kunnen de exacte tijd vinden waarop het attentiebericht onze servers heeft verlaten.


 • 12.6 - What are "Classic" job posting notifications for Business members?

  As of May 2016, Business members have the option to receive notifications based on the fields declared in their company profiles.

  Business pages are not bound by requirements that only make sense when the service provider is just one person, such as "Native language".

  With this tool, Business members can choose to be notified of all the job postings that they can submit a quote on. This is done by comparing the requirements in the job posting with the working languages that they have declared that their company provides services in.


 • 12.7 - I received a job notification through ProZ.com that did not come through the directory, direct profile contact or from a ProZ.com job post, what is it?


  An interface ("API" or Application programming interface) is being developed which allows clients to search for and contact ProZ.com members for paid work from their own translation platforms. In essence, this interface represents a potential additional channel of client contact for ProZ.com members. The interface is currently being tested with a limited group of volunteers.

  Translation clients can use the interface to look for language professionals based on various search parameters, much in the way clients use the ProZ.com directory. Clients may then select candidates to contact for potential work through their translation platform. Initial contact is handled via an invitation which the language professional receives through email. The recipient is given information regarding the client and project, and may respond by email. The recipient's contact email is not disclosed unless they choose to respond to the invitation.

  Potential clients who use this interface to search for language professionals will only see a sub-set of the information that you have chosen to make public in your ProZ.com profile, similar to the data that is shown in the ProZ.com directory. No information which you have not made expressly public in your ProZ.com profile is shared with potential clients unless you choose to do so.

  Work relations beyond the acceptance of an invitation to collaborate are the responsibility of the the client and the service provider. When considering working with any new client, service providers are encouraged to perform adequate screening and risk management.

  Remember that, similarly to the ProZ.com directory and the jobs posting system, certain information you enter in your ProZ.com profile can help better connect you with the kind of potential clients you are seeking. Declaring your rates (even if you choose to keep them private) will help prevent client contact from those seeking translation services below your rates, for example.

  For more information on how this works, see:


  If you have further questions about how this works, please contact the ProZ.com site team via support request.


 • 12.8 - Wat is de RSS feed voor offerteaanvragen?

  RSS is een acroniem voor Really Simple Syndication, een familie van internetformaten die worden gebruikt om pagina’s die vaak worden bijgewerkt (bijvoorbeeld nieuwskoppen of blogberichten) in een standaard formaat te publiceren waarop gebruikers zich kunnen abonneren.

  Een lezer van RSS-feeds is gebruikerssoftware of een internettoepassing die wordt gebruikt om op één locatie de mogelijkheid te bieden zich te abonneren op gegroepeerde internetberichten en deze te verzamelen.

  In uw programma voor het lezen van RSS-feeds kunt u nieuwe offerteaanvragen volgen die voldoen aan uw voorkeuren. Klik hiertoe op de oranje knop in de pagina voor offerteaanvragen (uw feed wordt gebaseerd op de uitgebreide zoekinstellingen daar). Wanneer u de volledige beschrijving van de offerteaanvraag wilt zien en een offerte wilt uitbrengen, moet u de koppeling in het feedonderdeel gebruiken en de volledige offerteaanvraag bekijken.

  De feed bevat de basisinformatie over de offerteaanvraag, inclusief de koppeling naar de offerteaanvraag, de titel en een korte omschrijving van de offerteaanvraag en de eisen (inclusief talencombinatie en specialisme). De feed ververst zichzelf iedere 5 minuten.

  U zult zien dat het internetadres voor de feed uw identificatie en een uniek teken omvat waarmee u, zonder in te loggen, de samenvattingen kunt bekijken van offerteaanvragen die aan uw voorkeuren voldoen. U kunt dit teken niet gebruiken om in te loggen of om enig gedeelte van de site te openen. Bovendien bevatten het teken en de feed geen persoonlijk identificeerbare informatie over de abonnee.

  U kunt u abonneren met iedere gewenste leesprogramma van nieuwsberichten. Wanneer u eventuele codeerproblemen ontmoet of vragen, opmerkingen of bezorgdheid hebt, neem dan contact op met de sitemedewerkers via een assistentieverzoek. • Main - Top