New job posting form available (beta)
Try out a new, streamlined job posting form.

Post a job

Step 1
Describe your job
Step 2
Budget and confirmation

Reeds geregistreerd? Meld u nu aan.
Niet geregistreerd? Registreert u zich voordat u de offerteaanvraag plaatst.

Job type
*  duidt op een verplicht veld.
Uw contactinformatie
Make sure you provide full and accurate contact details as required by job posting rules. Your job may be removed by site staff if information does not comply with these rules.

Keep in mind that information entered for your job will be visible to site staff even when you do not chose to show it publicly.
* Voornaam
* Achternaam
* Vertegenwoordiging
URL  
Vermeld http://
* E-mailadres  
* Adres  
* Stad  
Provincie / regio / staat  
* Postcode  
* Land  
* Telefoonnummer  
Meest gewenste indeling: +landcode (netnummer) 12345678 extensie123
Faxnummer  
Meest gewenste indeling: +landcode (netnummer) 12345678 extensie123


Details van uw offerteaanvraag

COVID-related jobs are given more visibility. Please check this option only if your project includes content related to the COVID outbreak.
* Gewenste diensten
Other service:
* Titel Tips on writing a good summary
Good: "Auto manual, 20k words, TRADOS", "Short medical translation"
Bad: "Spanish > English Translation", "Interpreting job"
* Uitleg van de offerteaanvraag / het project
Des te beknopter en specifieker de informatie is die u kunt verstrekken over deze offerteaanvraag / dit project, des te eenvoudiger kunnen vertalers uw offerteaanvraag evalueren en erop reageren.
Bespreek:
  • Onderwerp van de tekst
  • Bronmaterialen
  • Handige referenties
  • Desktoppublishing
  • Tijdlijn project
Note: Do NOT enter rate or payment information here.
(Ex: .10 USD per word, etc.)
* Talen
Brontaal(-talen)
Doeltaal(-talen)
    
You can choose up to 12 language pairs.
Taalvariant:
Beschrijf eventuele taalvarianten die nodig zijn voor de doeltaal / doeltalen
* Subject field
*  Other field - please specify
Voorbeelden: microbiologie, ethica/genetica
Voorbeeldtekst
(Strongly recommended)
If possible, please include a short excerpt from the text to be translated. This will help the service provider come up with a more accurate quote. There is a limit of 500 characters.
Confidentiality level
(Optional. Not intended as a replacement for NDA or other confidentiality agreement)
Some jobs involve confidential material. What security level would you assign to this particular job?.Omvang
Gebruik geen komma (,) of punt (.) tussen de duizend- en honderdtallen.
Op locatie bij het bedrijf?
Bronformaat
Opmerkingen bij bronformaat
Leverformaat
Opmerkingen bij leverformaat
* Uiterste indiendatum offertes The deadline by which quotes must be submitted Time zone: GMT
Time now: Apr 21 22:52 GMT
* Leverdatum The deadline for delivery of the work Time zone: GMT
Time now: Apr 21 22:52 GMT
Internetadres waar u een beschrijving van deze offerteaanvraag vindt


Eisen aan de dienstverlener (optioneel)
Hier kunt u uw offerteaanvraag richten aan dienstverleners die aan de volgende criteria voldoen. Wanneer u "Meest gewenst" kiest, kan iedereen nog steeds een offerte indienen, maar uw criteriavoorkeuren zijn zichtbaar voor professionele dienstverleners. Wanneer u "Verplicht" kiest, kunnen uitsluitend professionele dienstverleners die aan de criteria voldoen, een offerte indienen.

Wanneer u voorkeuren of eisen aan dienstverleners invult, kunt u offertes van geïnteresseerde dienstverleners gemakkelijker evalueren.
ervaring
* Opmerking: dienstverleners moeten minimaal één van de geselecteerde algemene velden hebben aangekruist om te voldoen aan dit criterium.
specifieke velden
* Opmerking: dienstverleners moeten minimaal één van de geselecteerde specifieke velden hebben aangekruist om te voldoen aan dit criterium.Wanneer u een aantal specifieke disciplines tegelijkertijd wilt selecteren, houdt u de Control-toets ingedrukt terwijl u de disciplines aanklikt.
Professionele getuigschriften info
Because ProZ.com is not able to verify all credentials, this is the recommended option.
software
* Opmerking: dienstverleners moeten minimaal één van de geselecteerde programma's hebben aangekruist om te voldoen aan dit criterium.

Wanneer u niet vertrouwd bent met deze programma's, moet u geen enkel programma selecteren.


      
Locatie info
Gebruik deze optie uitsluitend wanneer de dienstverlener in een bepaald land moet wonen.
moedertaal info
Wanneer u "Doeltaal" kiest, geldt deze voorkeur of eis voor alle doeltalen die u voor uw offerteaanvraag hebt gekozen.
Aanvullende eisen aan de dienstverlener
Overweeg verplicht stellen:
  • Jaren ervaring
  • Kennis in dit veld
  • Referenties
Deze offerteaanvraag beperken tot (betalende) ProZ.com leden?
Een offerteaanvraag beperken tot betalende leden resulteert in minder offertes.
Sta offertes toe van
Sta toe dat studenten offertes kunnen indienen voor deze offerte-aanvraag


Gemengd
Contactmethode info
Volgcode info
Financieert een organisatie zonder winstoogmerk deze offerteaanvraag?  
(FAQ)


Opmerking: dit formulier wordt verstrekt na het plaatsen van een taalgerelateerde offerteaanvraag. Gebruik van dit formulier voor andere doeleinden is verboden.

Lees eerst de Veelgestelde vragen over offerteaanvragen. Wanneer u dit formulier gebruikt, geeft u aan dat u de daar beschreven regels accepteert.

Opdrachtgevers die offerteaanvragen plaatsen, kunnen worden toegevoegd aan het Blue Board. Het Blue Board is de complete, doorzoekbare gegevensbank van beoordelingen die leden en gebruikers van ProZ.com hebben toegekend aan opdrachtgevers, in combinatie met gegevens van de opdrachtgever.