ProZ.com frequently asked questions


ProZ.com Events

Main

 • 1 - ProZ.com Events: general

 • 1.1 - Can I post information about a translation industry event?

  Yes, but only once, and in the dedicated forum for event announcements.

  Additional announcements (i.e. "reminder", "final call") are not allowed.

  Events should not be announced anywhere else in the forums. An exception is allowed for non-English forums; an event may be posted once, in one non-English forum. • Main - Top


 • 2 - Powwows

 • 2.1 - Wat is een ProZ.com powwow?

  Powwow's zijn informele bijeenkomsten van groepen ProZ.com gebruikers die relatief kortbij wonen. Het is een "door plaatselijke vertalers, voor plaatselijke vertalers" gebeurtenis.


 • 2.2 - Waar komt het woord 'powwow' vandaan?

  Een powwow is een bijeenkomst-traditie onder oorspronkelijke Amerikanen (Indianenstammen), soms met danswedstrijden. Het heeft de algemene betekenis gekregen van een gezellige bijeenkomst waar werk wordt besproken en taken worden uitgevoerd.

  Sommigen zien powwows als een samenbindende kracht, aangezien ze een gemeenschappelijk element over tamelijk verschillende "stammen" vormen.


 • 2.3 - Wat gebeurt er op powwows?

  Powwows bieden vertalers en tolken de mogelijkheid te netwerken, informeel kennis te maken en te genieten: een kans mensen achter de profielen te ontmoeten.

  De meeste organisatoren bieden deelnemers de kans zichzelf te introduceren of aan te kondigen. Soms is er een thema, bijvoorbeeld: 'vertaalprogramma's', 'literatuur', 'zelfstandig vertalen', 'nieuwe vertalers'. Soms biedt een vrijwilliger aan een onderwerp te behandelen, en wanneer de deelnemers voldoende belangstelling tonen, kan de organisator dat toestaan.

  Sommige organisatoren nodigen vertegenwoordigers van grote klanten uit, of verkopers van vertaalprogramma's, om te spreken of demonstraties te geven. Dat wordt over het algemeen goed ontvangen. Het is echter belangrijk dat dergelijke bijeenkomsten een vrijetijds-atmosfeer blijven ademen, en niet specifiek commercieel worden.

  Sommige powwows hebben geen agenda en geen thema, dat is ook prima. De organisator heeft grote vrijheid in het inrichten van de powwow.

  Opmerking: organisatoren moeten de naam van iedere aanwezige deelnemer noteren, en weten welke profielpagina er bij hoort. Daarom vraagt ProZ.com de deelnemers hun ProZ.com ID mee te brengen. Deelnemers krijgen BrowniZ, maar dat kan uitsluitend plaatsvinden wanneer de organisator hun lidmaatschapsnummer weet, en dat nummer na de powwow invult op de presentielijst op het internet.


 • 2.4 - Wie mogen er heen gaan?

  Iedereen die geregistreerd staat op ProZ.com, kan deelnemen, ongeacht of u lid of gebruiker bent. Tevens mogen partners, kinderen en gasten van leden meekomen. En vertalers die geen lid of gebruiker zijn van ProZ.com, zijn ook welkom.


 • 2.5 - Moet ik betalen voor mijn aanwezigheid?

  Momenteel is er niet zoiets als inschrijfgeld voor een powwow. Maar u betaalt natuurlijk wel uw eigen consumtpies, entreegelden voor musea et cetera. Soms is een powwow een kleine ontmoeting in café of restaurant. Soms betaalt iedereen zijn / haar eigen consumpties, maar bij gelegenheden zonder gespecificeerde rekening betaalt men meestal het (totaalbedrag + fooi)/(aantal aanwezigen). Voor grotere bijeenkomsten kan de organisator voorstellen de afzonderlijke kosten voor consumpties en entreegelden op te tellen tot een vrij rond totaalbedrag.

  In de toekomst zou er inschrijfgeld kunnen komen voor niet-leden die wel geregistreerd staan bij ProZ.com. Studenten betalen dan geen inschrijfgeld of een lager bedrag.


 • 2.6 - Kan ik kinderen meebrengen? Gasten?

  Ja, familie en gasten zijn welkom.


 • 2.7 - Is er een vertegenwoordiger van ProZ.com aanwezig?

  In sommige gevallen zijn er mensen die de identiteit kunnen verifiëren. Geregistreerde gebruikers kunnen hun identiteit laten verifiëren door aan mensen die ProZ daartoe bevoegd heeft, een identiteitsbewijs met foto te laten zien.

  Wanneer u een powwow organiseert en zelf reeds een geverifieerde identiteit hebt, kunt u een assistentieverzoek indienen waarin u vraagt bevoegdheid te krijgen de identiteit van anderen te verifiëren. ProZ.com vraagt u te bevestigen dat u uitsluitend de identiteit van mensen verifieert die u persoonlijk ontmoet en die u hun identiteitsbewijs tonen dat hun pasfoto bevat.


 • 2.8 - Wanneer is de volgende powwow in mijn omgeving?

  Deze pagina toont de komende powwows:
  http://www.proz.com/powwows
  Zorg ervoor dat u uw land (en woonplaats en provincie) hebt opgegeven in uw profiel, zodat u voor toekomstige nationale powwows vaandelvermeldingen op de startpagina van ProZ.com krijgt.

 • 8.1 - Hoe schrijf ik me in voor de powwow?

  Kijk op de powwow-pagina of er een powwow tussen staat waarvoor u de reis de moeite waard vindt. Wanneer u een bepaalde powwow interessnat vindt, klikt u erop en voegt u uw naam toe. (Dat houdt nog geen enkele verplichting in. U kunt uw naam op ieder moment weer verwijderen.) Wanneer u een boodschap naast uw naam wilt plaatsen, plaatst u de tekst in het vak voordat u op "Indienen" klikt.

  Kijk regelmatig op de aankondigingspagina om door middel van onderlinge afstemming bij te dragen aan een optimaal evenement, of gewoon om op de hoogte te blijven van de plannen. • Main - Top


 • 2.9 - Wanneer ik mijn naam toevoeg, verwachten jullie dan ook dat ik kom?

  Veel mensen die hun naam toevoegen, doen dat omdat ze willen dat ProZ.com ze op de hoogte houdt. De organisator kan er het best van uit gaan dat slechts 40-50% van degenen die hun naam plaatsen, daadwerkelijk komt.

  De organisator kan een beter idee krijgen over het aantal mensen dat daadwerkelijk komt (erg belangrijk voor het reserveren) door iedereen in de week vóór de bijeenkomst te vragen of hij / zij komt. De groepsmail-mogelijkheid op de powwow-site ("iedereen selecteren" en "zend een mail aan de geselecteerde deelnemers") is daar een uitstekend middel voor..


 • 2.10 - Kan ik een powwow organiseren?

  Wanneer u lid bent van ProZ.com of een geregistreerde gebruiker bent met een geverifierde identiteit, kunt u een powwow in uw omgeving voorstellen door het betreffende formulier op de powwow-pagina in te vullen. ProZ.com heeft het exclusieve recht uw voorstel al of niet goed te keuren.

  Wanneer ProZ.com uw locatie goedkeurt, is het inrichten van de powwow uw taak. Uw verantwoordelijkheden omvatten de keuze van de locatie (inclusief reserveren, hetgeen vaak verplicht is), datum en tijd vaststellen, eventueel een thema kiezen, en eventueel regelmatig een mailtje aan potentiële deelnemers zenden om ze bij de planning te betrekken, en goed geïnformeerd te houden.

  Uiteraard wordt er van de organisator verwacht dat hij aanwezig is, maar ook dat hij na de powwow de aanwezigheid van de deelnemers bevestigt op de daartoe gereserveerde internetpagina (klik op "Aanwezigheid vermelden" bovenaan de powwowpagina). We adviseren u een afschrift van de presentielijst mee te nemen naar de powwow, waarop de deelnemers zelf hun aanwezigheid kunnen bevestigen.


 • 2.11 - I am organizing a powwow and I'd like to invite more people to attend. How can I do it?

  You can submit a powwow promotion request. To do so click on the "Request promotional email" link at the top of the page of the powwow you are organizing. This will lead you to the page where you can submit your promotion request together with a sample text you can use for the invitation. Note: this feature is only available to powwow organizers

  Powwows can also be promoted on Social Networks such as Twitter and Facebook by clicking on the buttons at the top of each powwow page.


 • 2.12 - I am organizing a powwow and I would like to include an image on the powwow page. How can I do that?

  Please submit a support request and attach the image you would like to include on the powwow page. Please make sure you also include the link to the powwow you are organizing.


 • 2.13 - Should the text of the invitation to my powwow be in English only?

  No. You can use the invitation in English provided as a model and translate it into the language in which the powwow will be held.


 • 2.14 - What happens after I submit my promotion request?

  You will be contacted by site staff with an update of your request status through the support request that is automatically generated after you submit the promotion request.


 • 2.15 - Ik kan de koppeling "Aanwezigheid vermelden" op de powwow-pagina niet vinden. Hoe komt dat?

  Nadat u uw aanwezigheid hebt bevestigd, duurt het 24 uur voordat dit op de site verschijnt. Dan is uw vermelding uitsluitend zichtbaar voor de organisator van de powwow. Wanneer u niet de organisator bent, kunt u contact opnemen met de organisator en hem / haar vragen de aanwezigheid in te voeren.


 • 2.16 - Na de powwow heb ik foto's ingediend, maar er gebeurt niets.

  Na het indienen van de foto's kan het 24 uur duren voordat ze zichtbaar worden. Wanneer de foto's na 24 uur nog niet verschijnen, dien ze dan nog een keer in of dien een assistentieverzoek in.


 • 2.17 - Hoe krijg ik BrowniZ voor het organiseren / bijwonen van powwows?

  De organisator van een powwow krijgt 2000 BrowniZ. Iedere deelnemer krijgt 200 BrowniZ.

  Wel moet de organisator op het internet de presentielijst invullen willen alle deelnemer en hijzelf / zijzelf de BrowniZ ontvangen. Wanneer de organisator de lijst heeft ingevuld, krijgen allen binnen een dag hun BrowniZ.

  Wanneer er geen officiële organisator is, terwijl er wel een deelnemer is die weet wie aanwezig waren en / of een presentielijst heeft ingevuld, wil ProZ.com graag dat deze deelnemer via een assistentieverzoek vraagt of hij / zij de presentielijst mag invullen. Hij / zij ontvangt dan gewoon de 2000 BrowniZ, en de andere deelnemers ieder 200 BrowniZ.

  Het is onpraktisch dat een ProZ.com medewerker de presentie van de deelnemers invult. ProZ.com vertrouwt erop dat de organisatoren bijhouden wie present is, en de presentielijst op het internet invullen. Wanneer u geen BrowniZ hebt ontvangen voor een powwow die u hebt bezocht, neem dan contact op met de organisator van de powwow. • Main - Top


 • 3 - ProZ.com conferences - learning, networking and fun!


  ProZ.com Conferences and Seminars

 • 3.1 - Wat is een ProZ.com-conferentie?

  ProZ.com conferenties zijn betaalde regionale of internationale gebeurtenissen, groter en meer gestructureerd dan powwows en bedoeld voor vertalers en tolken die geregistreerd staan bij ProZ.com. De ProZ.com conferentiecoördinator organiseert ze met de hulp van één of meer plaatselijke organisatoren.

  ProZ.com conferenties bieden mogelijkheden voor "lijfelijk" netwerken, training, discussies, presentaties, professionele ontwikkeling en "borrelen", samengevat onder het conferentiemotto ProZ.com conferenties: leren, netwerken en plezier!.

  Bekijk de video over ProZ.com conferenties!


 • 3.2 - Wat is het verschil tussen regionale en internationale conferenties?

  Internationale conferenties vinden eenmaal per jaar plaats en zijn groter dan regionale conferenties. Hun doelpubliek omvat alle ProZ.com-gebruikers. Daarom worden internationale conferenties uitsluitend in het Engels gehouden.

  Regionale conferenties zijn in eerste instantie bedoeld voor vertalers die in een bepaald gebied wonen of in een bepaalde taal werken. Sessies op regionale gebeurtenissen kunnen in het Engels of in de plaatselijke taal zijn, en sommige sessies kunnen thema's behandelen die met name van belang zijn voor mensen die in dat gebied wonen of in die taal werken. ProZ.com zal mensen die noch in dat gebied wonen noch in de relevante taal werken niet verhinderen regionale gebeurtenissen bij te wonen, maar het is belangrijk dat we het doelpubliek vooraf duidelijk inlichten over het regionale karakter van de conferentie, zodat de deelnemers niet teleurgesteld hoeven te zijn.


 • 3.3 - Are all ProZ.com conferences conducted in person?

  No, there are also virtual conferences. Virtual conferences are held online and attended by participants all over the world. For more information about ProZ.com virtual conferences please see the related FAQs.


 • 3.4 - What is a ProZ.com Seminar?


  ProZ.com Seminars are 'mini conferences'. They are typically one day events, smaller, more local than conferences and usually cheaper. They enable participants to go deeper in a given theme/specialization area. They feature 2 to 5 speakers/trainers maxmimum during the day, allowing more in-depth discussions and presentations. The networking and fun aspect of ProZ.com conferences is still present - Seminars end with a powwow.

  Concretely, on the ProZ.com website, there is no difference between Seminars and Conferences. Seminars work exactly like Conferences do - they are listed on the conferences page http://www.proz.com/conference, registration happens the same way, they still have a dedicated page each (with a http://www.proz.com/conference/#event number URL).


 • 3.5 - Wie organiseert ProZ.com-conferenties?

  Samen met een plaatselijke organisator of een plaatselijke contactpersoon plant de ProZ.com conferentiecoördinator ProZ.com-conferenties.


 • 3.6 - Hoe worden conferentielocaties gekozen?

  Concentratie van leden, infrastructuur en accommodatiekosten zijn de belangrijkste factoren bij het kiezen van een locatie voor de conferentie. Daarom houden we vaak conferenties in gebieden met een relatief grote dichtheid van ProZ.com-leden.

  Toeristisch en cultureel belang spelen ook een belangrijke rol in de keuze van een conferentielocatie.


 • 3.7 - Wat gebeurt er op conferenties?

  Conferenties zijn meestal tweedaagse gebeurtenissen die in weekends plaatsvinden.

  Er kunnen andere gebeurtenissen (bijvoorbeeld trainingen) zijn gepland die samenvallen met de conferentiedata. Deze worden vermeld op de conferentiewebsite en worden afzonderlijk gefactureerd.


 • 3.8 - Wie kunnen conferenties bezoeken?

  Iedereen die geregistreerd staat op ProZ.com, kan deelnemen, ongeacht of u lid of gebruiker bent. Zowel zelfstandig vertalers als bedrijven zijn welkom. Iedere aanwezige moet zich registreren op de conferentiepagina: wanneer u een vriend of familielid wilt meebrengen die de feitelijke conferentie wil bezoeken (sessies, werklessen), moet u dus een ProZ.com account voor deze persoon maken. Bedenk dat het gratis en gemakkelijk is: snel gedaan! Wanneer de persoon die u vergezelt echter uitsluitend de gezellige onderdelen en andere randgebeurtenissen bijwoont, hoeft u geen account voor hem / haar te maken.


 • 3.9 - Kan ik mijn familie / kinderen / partner meebrengen?

  Ja. Maar het is mogelijk dat de conferentiegelegenheid geen faciliteiten voor het opvangen van kinderen heeft. Voor meer details raadpleegt u de relevante conferentiewebsite.
  Gebruikers die gasten willen meebrengen voor het conferentiediner, kunnen dat doen door op de relevante conferentiewebsite een kaartje te kopen.
  Er zijn “twee soorten” gasten: mensen die komen om de conferentie bezoeken en mensen die gewoon een andere bezoeker vergezellen. Zie ook 3.6 "Wie kunnen conferenties bezoeken?".


 • 3.10 - Kan ik werken terwijl ik een conferentie bezoek?

  Sommige vertalers zijn niet graag een lange tijd niet op kantoor omdat ze dan opdrachten kunnen mislopen. De meeste conferentiegelegenheden bieden draadloze internettoegang, gratis of tegen een kleine vergoeding. Bij sommige conferenties is de internettoegang onderdeel van het conferentiepakket dat u koopt, maar dat is niet altijd het geval. De relevante conferentiepagina biedt dat soort informatie.


 • 3.11 - Krijg ik BrowniZ voor het bijwonen van een ProZ.com conferentie?

  Nee. U krijgt geen BrowniZ voor het bijwonen van een conferentie, maar wanneer u reacties geeft op sessies die u hebt bezocht, ontvangt u voor ieder commentaar 20 BrowniZ.


 • 3.12 - Is er een vertegenwoordiger van ProZ.com aanwezig?

  ProZ.com probeert een afgevaardigde naar alle conferenties te sturen. Dat kan een kaderlid of een moderator zijn. In dat geval heeft de ProZ.com leiding de moderator officieel aangewezen om ProZ.com bij deze gebeurtenis te vertegenwoordigen.


 • 3.13 - Hoe zit het met accommodatie?

  De conferentieprijs omvat geen overnachting of verblijf, hetzij in zeer speciale situaties. In de meeste gevallen is de hoofdlocatie voor de conferentie een hotel, waar de meeste conferentiegangers accommodatie vinden. De organisatoren kunnen een overeenkomst hebben gesloten met het conferentiehotel, zodat het hotel de deelnemers tegen gereduceerde prijs kamers aanbiedt. Dat is echter niet altijd het geval.
  De conferentiegangers moeten zelf boeken en betalen bij het hotel dat ze uitzoeken.
  In de meeste gevallen geven de organisatoren op de conferentiepagina en / of het conferentieforum een lijst met hotels (alle prijsklassen) in de buurt van de conferentiegelegenheid. Kijk beslist altijd op de relevante conferentiewebsite.


 • 3.14 - Hoe schrijf ik me in voor de conferentie?

  Wanneer u zich wilt inschrijven voor een conferentie, gaat u naar de betreffende conferentiepagina. In de linker marge, onder het conferentiemenu, selecteert u het pakket dat u wilt kopen en klikt u op 'Nu kopen'. Dan gaat u vanzelf naar het betaalplatform, dat u door het betaalproces leidt en u verschillende betaalmethoden biedt (kredietkaart via Paypal, bankoverschrijving, ProZ.com beurs, Moneybookers, Paypal...).

  U moet zijn ingelogd op de ProZ.com website om uzelf te kunnen inschrijven voor een conferentie.

  Let op: wanneer u op 'Nu aanmelden' drukt zonder te betalen, betekent dit slechts een voorinschrijving voor de conferentie. Het vertelt slechts dat u interesse hebt in de conferentie. Zolang u niet betaalt, is uw plaats bij de conferentie niet geboekt.


 • 3.15 - Ik zou graag meer willen weten over het conferentieprogramma. Welke vakgebieden komen in de sessies aan bod?

  De meeste conferenties beiden een grote verscheidenheid aan sessies met verschillende onderwerpen die van belang zijn voor de meeste deelnemers: technische onderwerpen, zakelijke kwesties, discussies voor specialismen (bijvoorbeeld financiële vertalingen) en veel meer. Sommige conferenties kunnen een specifiek hoofdthema hebben dat in de meeste sessies terugkomt.

  Kijk op het betreffende tabblad van het conferentieprogramma (ga naar de startpagina van de conferentie > linker menu > selecteer "Programma")


 • 3.16 - Wat voor soort sessies kan ik verwachten?

  Er zijn drie soorten sessies: presentaties, kerngroepen, rondetafelgesprekken en werklessen.

  Presentaties zijn lezingachtige gebeurtenissen, gevolgd door een korte Vraag&Antwoord-sessie.
  Kerngroepen zijn dynamische, discussiegerichte sessies die de mogelijkheid bieden ideeën uit te wisselen met collega-vertalers.
  Rondetafelgesprekken zijn paneldiscussies.
  Werklessen zijn praktische, technische trainingsessies. Deelnemers moeten meestal een laptop hebben, om optimaal voordeel te hebben van deze sessies.


 • 3.17 - Wie leidt de sessies?

  Collega-ProZZers leiden de meeste sessies, maar er kunnen ook externe sprekers zijn.


 • 3.18 - Moet ik me aanmelden voor sessies?

  We adviseren u uzelf in te schrijven voor sessies, zodat de organisator een idee kan krijgen hoeveel mensen belangstelling hebben en hij / zij een geschikte zaal kan vinden en de sessie op de juiste manier kan indelen.


 • 3.19 - Hoe schrijf ik me in voor sessies?

  Op het tabblad Programma van de conferentiewebsite klikt u op de link Inschrijven voor iedere sessie die u wilt bezoeken.


 • 3.20 - Ik heb me opgegeven voor een sessie, moet ik aanwezig zijn?

  Nee, maar wanneer u van gedachten bent veranderd, kunt u uzelf beter uitschrijven voor een bepaalde sessie, met name wanneer er slechts een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar zijn.


 • 3.21 - Volgens de trainingssessiepagina hebben zich meer mensen aangemeld dan er plaatsen zijn in de cursus. Kan ik me nog aanmelden? Word ik nog geplaatst?

  U kunt aanmelden tot de melding ‘sessie vol’ verschijnt. Het aantal aanmeldingen is onbeperkt, maar uitsluitend diegenen die de status ‘aangemeld en betaald’ hebben zijn ook verzekerd van plaatsing. Wanneer het aantal deelnemers met de status ‘aangemeld en betaald’ gelijk is aan de deelnamecapaciteit, wordt de aanmelding gesloten.


 • 3.22 - Hoeveel kost het om een conferentie te bezoeken?

  De conferentievergoeding is afhankelijk van de conferentielocatie en het conferentiebudget. Verder moet u rekening houden met reis- en verblijfkosten, maar ook consumpties buiten de conferentie.

  ProZ.com-leden krijgen een korting op de registratiegeld.


 • 3.23 - Wat is inbegrepen in de conferentiebetaling?

  De conferentieprijs omvat altijd het bijwonen van de conferentie. Of lunch, diner en koffiepauzes op conferentiedagen bij de prijs zijn inbegrepen, kan per conferentie verschillen. De conferentieprijs omvat geen verlenging van het ProZ.com-lidmaatschap.


 • 3.24 - Hoe betaal ik voor de conferentie?

  Er zijn verschillende, conferentiespecifieke, betaalmethodes.

  - uitsluitend met kredietkaart, PayPal of Moneybookers
  - overschrijving naar een daartoe gereed gesteld account

  Voor details raadpleegt u de relevante conferentiewebsite.


 • 3.25 - I have registered and paid for a conference. Is there anything special I should bring on the day?


  If you have registered and paid for the conference you will be attending, just be sure to bring your ID when you go. There is no need to present the payment receipt or any other proof of registration or payment.

  Check the sessions you will be attending to make sure you won't need anything in particular. It may be a good idea to bring pen and paper or other means of taking down notes or information.

  If you have business cards, be sure to bring a good number of them with you. Conferences are a great opportunity to network with other professionals and agencies, so be prepared!


 • 3.26 - Ik heb betaald voor de conferentie, maar kan niet komen. Krijg ik mijn geld terug?

  Het annuleringsbeleid geldt voor iedere conferentie. Lees het onderstaande.


 • 3.27 - Wat voor beleid geldt er voor het annuleren van een conferentie?

  Annuleringsbeleid: "Bezoekers die hun deelname niet later dan 30 dagen vóór de geplande conferentiedatum annuleren, krijgen hun registratiegeld terug, minus 20% administratiekosten. Na dat punt wordt niets meer terugbetaald. Na ontvangst van een schriftelijke annulering wordt het geld binnen 30 dagen teruggestort. Annuleringen moeten per e-mail worden aangevraagd bij zowel de ProZ.com conferentieplanner als de plaatselijke organisator. Als alternatief kunnen leden hun betaling kosteloos overhevelen naar een andere geplande conferentie door slechts het prijsverschil bij te betalen."


 • 3.28 - We zijn een vertaalbureau. Wat voor voordelen gelden voor vertaalbureau's ten aanzien van het bijwonen van een ProZ.com conferentie?

  Het bijwonen van een ProZ.com conferentie vergroot de zichtbaarheid van een uitbesteder, en opent nieuwe zakelijke mogelijkheden. Het directe contact met zelfstandige vertalers bij een dergelijke gelegenheid kan de relatie tussen de uitbesteder en de zelfstandig vertaler verstevigen, door te investeren in professionele ontwikkeling voor het bedrijf en zijn medewerkers.

  Tevens is een grote keuze aan sponsormogelijkheden aanwezig voor bedrijven die via het bijwonen van een conferentie hun imago en naamsbekendheid willen vergroten.

  Voor meer informatie raadpleegt u wat uitbesteders denken van ProZ.com conferenties.


 • 3.29 - Ik heb een uitnodiging nodig voor het aanvragen van een visum. Hoe doe ik dat?

  Een kaderlid van ProZ.com helpt u daarbij en stuurt u een uitnodigingsbrief, die u kunt laten zien aan de betreffende ambassade / het betreffende consulaat in uw land. Dien een assistentieverzoek in, samen met de volgende informatie voor de brief:
  - Volledige naam (zoals op uw paspoort staat):
  - Geboortedatum:
  - Geboorteplaats:
  - Nationaliteit(en):
  - Adres:
  - Telefoonnummer:
  - Exacte beroep (en diploma’s, indien u die hebt):
  - Paspoortnummer:
  - Plaats van uitgifte van het paspoort:
  - Datum van uitgifte van het paspoort:
  - Vervaldatum van het paspoort:


 • 3.30 - Geldt er een lager conferentietarief voor studenten?

  Er is een beperkt aantal studentenkaartjes beschikbaar. Voor details bezoekt u liever de relevante conferentiewebsite.


 • 3.31 - Ik kan geen enkele conferentie bijwonen. Zijn de sessies na de conferentie beschikbaar?

  We hebben globale plannen om sommige sessies op te nemen en deze tegen betaling beschikbaar te stellen op DVD en / of via streaming.


 • 3.32 - Hoe laat ik reacties voor sessies achter?

  U kunt uitsluitend reacties geven op sessies waarvoor u zich vooraf hebt ingeschreven.

  U kunt reacties achterlaten door op de conferentiewebsite naar het tabblad Programma te gaan en bij de sessie waarvoor u reacties wilt achterlaten op de koppeling Reactie indienen te klikken. Nu verschijnt een pagina met een korte vragenlijst.


 • 3.33 - Ik heb interesse om zelf een sessie te leiden. Hoe doe ik dat?

  Neem contact op met de ProZ.com conferentiecoördinator via het aanvraagformulier voor sprekers of neem rechtstreeks contact op met de conferentieorganisator.


 • 3.34 - Ik zou graag bepaalde sociale activiteiten rond de conferentie willen organiseren. Hoe doe ik dat?

  Neem contact op met de organisator van de conferentie, via zijn / haar profiel.


 • 3.35 - Ik heb interesse om te helpen bij het organiseren van de conferentie. Hoe doe ik dat?

  Neem contact op met de organisator van de conferentie, via zijn / haar profiel. • Main - Top


 • 4 - ProZ.com Conferences - Local Organizers


  This FAQ is aimed at those who are interested in taking on the role of local organizer for ProZ.com conferences. It gives a brief overview of the main tasks and responsibilities to help you with your decision making process.

  A full and detailed article on organizing a ProZ.com conference is available here.

 • 4.1 - Inleiding

  Welkom bij de veelgestelde vragen (FAQ) voor de plaatselijke organisatoren van conferenties! Voordat u dit leest, moet u vertrouwd zijn met de Conferentie-FAQ


 • 4.2 - Heeft het voordelen om een plaatselijke organisator te zijn?

  Een ProZ.com conferentie organiseren is echt een unieke en dankbare ervaring. Het is een fantastische uitdaging voor organisatoren om iets anders te doen, leiding geven en met mensen van over de hele wereld samen te werken, te overleggen en te spreken: netwerken binnen de vertaalgemeenschap maar ook binnen de plaatselijke gemeenschap.
  Organisatoren leren nieuwe vaardigheden, leggen contacten met bedrijven, verenigingen en andere grote spelers in de industrie. En wat belangrijker is, u zult merken dat uw bekendheid die u hebt verkregen door het organiseren van een conferentie uw en hun vertaalpraktijk en ProZ.com profiel verbetert.


 • 4.3 - Wat is de rol van de plaatselijke organisator?

  Hieronder vindt u een onvolledige lijst van de taken en verantwoordelijkheden van een plaatselijke organisator (volledige details vindt u in een volgende stap). Organisatoren brengen over alle stadia verslag uit aan medewerkers van ProZ.com conferenties en deze ondersteunen de organisatoren wanneer ze dat nodig hebben.

  Vóór de conferentie

  - Budget en financieel plan opstellen
  - Een geschikte gelegenheid vinden
  - De conferentiewebsite opzetten en onderhouden
  - Het programma opstellen
  - Communiceren met bezoekers en sprekers (e-mails beantwoorden, rondzendbrieven opstellen, et cetera)
  - Foto’s voor de conferentiewebsite leveren
  - Materialen in de betreffende taal vertalen (conferentiepagina, rondzendbrieven, uitnodigingen ten behoeve van visa, et cetera)
  - Conferentiematerialen voorbereiden (naamkaartjes afdrukken, op maat maken en in de houders plaatsen, et cetera)
  - Het evenement bekendheid geven en aanprijzen (plaatselijke universiteiten, professionele organisaties, plaatselijke powwows bezoeken of organiseren, virtuele netwerken gebruiken waar ProZ.com Conferenties present zijn, zoals LinkedIn, Facebook, et cetera)
  - Reis & verblijfinformatie verstrekken (de juiste fora opzetten en onderhouden)
  - Sociale activiteiten organiseren (powwow vóór de conferentie, andere sociale activiteiten)
  - Overig (bijvoorbeeld mogelijkheden onderzoeken voor crèchefaciliteiten)

  Tijdens de conferentie (ongeacht of er een kaderlid van ProZ.com aanwezig is of niet, de organisator heeft de volgende verantwoordelijkheden)

  - Voorbereiding: een registratiebalie / ProZ.com kraam opzetten, vaandels ophangen...
  - Coördineren met sprekers, sponsors en gasten (van het vliegveld afhalen et cetera)
  - Helpen met het registreren op dag 1 (vooraf helpers rekruteren)
  - De ProZ.com kraam beheren of bemannen
  - Contact opnemen met medewerkers en bezoekers die noch de taal van het land van de plaatselijke conferentie noch Engels spreken
  - Het schema handhaven: ervoor zorgen dat de sessies op tijd beginnen en op tijd eindigen, sprekers waarschuwen wanneer hun tijd opraakt, controleren of de overgang tussen de sessies soepel verloopt, ervoor zorgen dat deelnemers een ruimte verlaten / betreden
  - Koffiepauzes en maaltijden coördineren met het hotel-/cateringbedrijf en afspraken maken met de technische afdeling, portiers en dergelijke van het hotel
  - Communiceren met deelnemers en hen informeren over veranderingen die zich op het allerlaatste moment voordoen en wel op een zichtbare locatie (bijvoorbeeld een whiteboard/paperboard in de koffiezaal, bij de ProZ.com kraam et cetera)
  - Kleine betalingen rond het conferentiegebeuren verwerken en een boekhouding voeren van alle uitgaven / inkomsten die met contact geld of cheques via de organisator lopen (voorbeeld van kosten:
  taxigeld voor een spreker, of eventuele contante uitgaven voor de conferentie. Voorbeelden van inkomsten:
  deelnemers die het deelnamegeld voor de conferentie direct na aankomst aan de registratiebalie betalen, verkoop van t-shirt et cetera)
  - Deelnemers helpen wanneer dat nodig is (toeristische informatie, reisprobleempjes...)
  - Sociale activiteiten coördineren organiseren (powwow vóór de conferentie, netwerkdiner, groepsfoto, stadsrondleiding...)

  Na de conferentie

  - De ProZ.com medewerkers de volledige en afgesloten boekhouding en alle bonnetjes / rekeningen voor uitgaven geven
  - De ProZ.com medewerkers de volledige lijst van deelnemers verstrekken
  - E-mails met een dankwoord verzenden aan partners, sponsors, sprekers en deelnemers
  - Analyse na de conferentie en reacties voor verbeteringen wat betreft conferentiematerialen, voor toekomstige organisatoren

  Mocht u nog vragen hebben over de taken, stuur dan een mail naar contact de conferentiecoördinator.


 • 4.4 - Is dit vrijwilligerswerk, of wordt ik er voor betaald?

  Wanneer de conferentie winst maakt, ontvangen de organisatoren hun winstaandeel. De hoogte van dit aandeel wordt overeengekomen voordat het evenement start. Wanneer er twee organisatoren zijn, kunnen zij dit bedrag (volgens hun inzichten) tussen hen verdelen. Wanneer het evenement verlies lijdt, ontvangen de organisatoren geen vergoeding maar hoeven ze de verliezen ook niet aan te vullen.


 • 4.5 - Heeft deze taak invloed op mijn werkzaamheden als vertaler / tolk?

  Soms wel, ja. Gaat u er maar vanuit dat u circa 100 uur aan conferentiegerelateerde activiteiten moet besteden, en dat u de twee weken vóór het evenement grotendeels druk bent met communicatie met bezoekers.

  Wanneer dat u afschrikt, bedenk dan dat u niet alleen bent. Wanneer u bij het verrichten van uw hoofdactiviteiten vroeg genoeg samenwerkt met de evenementenplanner, minimaliseert u de onmiddellijke invloed van uw conferentie op uw werkzaamheden als vertaler / tolk. En wat belangrijker is, u zult merken dat uw bekendheid die u hebt verkregen door het organiseren van een conferentie uw bedrijfspraktijk na het evenement verbetert.


 • 4.6 - Moet ik een gehele of gedeeltelijke financiële planning maken?

  Ja, samen met de conferentieplanner.


 • 4.7 - Wat gebeurt er wanneer ik mijn medewerking heb beloofd, maar later merk dat ik de organisatie van de conferentie niet op me kan nemen?

  Wanneer u moet stoppen, stuur dan zo snel mogelijk een e-mail naar de conferentieplanner: e-mail.
  Organisatoren die het evenement niet tot het einde toe kunnen bijwonen, ontvangen geen compensatie voor enig werk dat ze hebben gedaan, uitsluitend een redelijke vergoeding voor onkosten die ze hebben gemaakt in verband met werkzaamheden voor het evenement.


 • 4.8 - Ik wil een plaatselijke organisator zijn. Wat moet ik doen?

  Geweldig! Een plaatselijke organisator zijn, zal vast een goede ervaring voor u zijn. Voordat u enige plannen maakt, moet u eerst het artikel "Een ProZ.com conferentie organiseren" zorgvuldig lezen. Aan het einde van het artikel kunt u verdergaan naar de volgende stap waar u het formulier 'Een conferentie voorstellen' vindt, zodat u een voorstel kunt indienen. Wanneer de conferentiecoördinator uw voorstel heeft ontvangen, neemt hij / zij binnen een paar dagen contact met u op.

  Dien voor eventuele vragen een assistentieverzoek in. • Main - Top


 • 5 - ProZ.com training sessions - general information

 • 5.1 - Wat zijn professionele trainingsessies van ProZ.com?

  Een professionele trainingsessie van ProZ.com is een seminar voor beroepstraining voor vertalers, tolken en andere mensen die werkzaam zijn in de talensector. Deze sessies duren meestal 1 of 2 dagen en deskundigen met een goede staat van dienst op hun vakgebied verzorgen deze sessies.


 • 5.2 - Wat zijn de onderwerpen van de sessies?

  De onderwerpen zijn: CAT tools, software en andere onderwerpen gerelateerd aan het vertalen zelf, het beroep van zelfstandig vertaler, of andere onderwerpen die met het beroep hebben te maken.


 • 5.3 - What are training packages?

  Training packages allow you to purchase several related ProZ.com training courses all at once, at a big savings over purchasing individually. Packages are designed to appeal to translators of varying skill and experience levels. Whether you are a seasoned professional or just starting out, there are training packages available to help you learn valuable new skills while saving money!


 • 5.4 - What types of training packages are available?

  Training packages are offered that cover topics both broad and specific, and geared towards translators with varying levels of experience. Whether you are a new translator looking for general guidance in your career, or an experienced professional looking to refine a specific skill, there is a training package available to help you. Please see the training packages page and offers for details about all of the available packages.


 • 5.5 - Can I create my own training packages?

  Yes. If you are an active ProZ.com trainer offering several related courses, or even would like to collaborate with another trainer offering courses in a related topic, contact ProZ.com staff about the possibility of creating your own packages.


 • 5.6 - How much does a training course cost?

  Participation fee varies from course to course and it is indicated on the top right corner of the training description page. Please be sure to log in to your ProZ.com profile to see and activate the payment options.

  Important: Those who purchase a seat in advance may be able to pay an "early bird" or cheaper price, while those who confirm participation later or last minute, may likely have to pay a higher fee. In some training sessions a price increase based on the number of registrants may also apply, i.e. the first 15 registered pay one price, the next 10 pay a a slightly higher price etc.

  Early payment is advised in order to secure participation and help reach the course minimum participation - unfortunately, courses may occasionally be cancelled or rescheduled, if the confirmed participation in advance is very low.


 • 5.7 - What payment methods are available? Why has my status not changed yet?

  All payment methods are available (credit card, Paypal, 2CheckOut, Moneybookers, wire transfer in USD or EUR). You will be able to select your payment method in the second stage of the payment process. Also, for some countries, local payment will be available. When paying in local currency (other than EUR and USD), the price of the session will be the course price equivalent in the local currency at the exchange rate of the day of the transaction ( www.xe.com/ucc will be used as a source).

  If you want to pay by wire transfer, choose either "Wire Transfer" (for transfers in USD) or "Wire Transfer (Euros)" from the payment method selection page. Click "Next" to receive your confirmation invoice and detailed account information and instructions on how to make the type of wire transfer you have chosen. Important: You should allow up to two weeks for your wire transfer to be fully processed.

  Your status will be updated when confirmation of the payment is entered by the payment system or the Local Payment Contact, depending on the payment method you choose. In the case of local payment, it may take some time for notifications to be sent and processed. If you are not listed after more than three days after you believe your payment should have arrived, please contact the Training session coordinator. When you buy a seat at a training session, you will be emailed an electronic invoice.


 • 5.8 - What is the cancelation policy for ProZ.com training sessions?


  Cancelation 5 working days before the training session:
  Attendees who cancel their participation not later than 5 working days before the planned training session date will receive a refund of their registration fees minus a 10% administrative fee. Refunds will be processed 30 days after receiving notification of cancellation. Cancellations must be requested via support request at http://www.proz.com/support

  No refunds will be granted after 5 days before the training session takes place.

  Transference of booking within 5 to 1 days before the training session:
  Transference of a training booking to another course is possible if staff is notified via support request at http://www.proz.com/support within 5 to 1 days before the training session takes place. Transference of delegates to another course will incur a rebooking fee of 25% of the advertised course fee. There is no limit as to how many times a booking can be transferred.

  Cancelation 24 hours before, during or after training session takes place:
  No refunds will be granted 24 hours before, during or after the training session takes place. Should the delegate not attend a booked, or transferred, course then the full amount of the advertised course fee will be charged.

  For training programs that comprise two or more subsequent sessions, theoretical and/or practical material on the missed class may be provided to the trainee, but no partial refunds will be granted for a missed session.

  No refunds will be issued for trainees technical or personal problems that may prevent trainee from attending the session. If you do not attend a course and have not canceled in accordance with these terms, you must pay the full price. make sure that your computer meets the System requirements before registering.

  Unless ProZ.com agrees otherwise in advance, any postponement by you shall be regarded as a cancellation of the course.

  Cancellation of a course by ProZ.com:
  If the number of students confirmed is not enough to justify the cost of presenting the course prior to the scheduled start date the course will be canceled and rescheduled at a later date. When a course is canceled by ProZ.com confirmed students will be fully refunded or given the chance to rebook for an upcoming training session at no extra cost. ProZ.com will not be liable for any loss or expenses caused to you.

  If ProZ.com has not notified you of a cancellation or postponement but is not able to start or continue a course as scheduled, perhaps because an instructor becomes ill or where their absence cannot not reasonably be avoided or for any other reason beyond our reasonable control, ProZ.com will attempt to remedy the situation by either rescheduling the course or refunding your course fee.


 • 5.9 - How can I cancel my registration?

  Please submit a support request to report your wiliness to cancel your registration or payment. Before submitting a support request check the cancelation policy for ProZ.com training sessions. Remember that the cancelation policy does not influence registration removal.


 • 5.10 - In which currency can I pay for a training session ?

  All ProZ.com online training fees are available in USD and Euro, but only ProZ.com members in EU member states that have adopted the Euro (the Euro Zone) are charged in Euros.

  If you live outside the EU, or if you live in the EU and have a VAT number, you do not have to pay VAT. If you live in the EU but do not have VAT number, you will have to pay VAT. Find more information payment at http://www.proz.com/faq/4015#4015.

  Also, for some countries, payment in local currency is available. Please contact the Training session coordinator to learn more about this.


 • 5.11 - Why does ProZ.com sometimes charge VAT tax within the EU?

  (This question only affects members in Europe.)

  If, when purchasing a seat from within the European Union, a member does not supply a VAT number which can be verified online, ProZ.com is obliged by law to collect VAT tax against the purchase made, according to the VAT rate applicable in the country of the purchaser.

  If a VAT number is supplied, no VAT tax is charged.


 • 5.12 - Ik ben lid van ProZ.com. Kan ik korting krijgen?

  Ja, als volledig lid van ProZ.com krijgt u korting op het inschrijfgeld (en ook als gedeeltelijk lid van het type “gemeenschap”).


 • 5.13 - Ik ben studentlid van ProZ.com. Kan ik korting krijgen?

  Ja. Student-leden krijgen meer korting op het inschrijfgeld. Voor sommige cursussen kan het aantal aan studenten toe te wijzen plaatsen beperkt zijn. Toewijzing geschiedt op volgorde van betaling.


 • 5.14 - The training time is not suitable for me. Are there any other training sessions in my time zone?

  ProZ.com offers training from 8:00 GMT to 20:00 GMT, since most of the trainers are located in Europe. Please check the list of announced training sessions here, http://www.proz.com/training, as the timetables are usually rotated.

  Most of the webinars are recorded and webinars videos can be purchased at http://www.proz.com/translator-training/format/videos. A certificate of attendance can be issued upon training completion and as per your request. A certificate of attendance can be downloaded at http://www.proz.com/profile/?show_mode=standard#trainings


 • 5.15 - Krijg ik een getuigschrift na het bijwonen van de trainingsessie?

  Ja. U ontvangt per e-mail een href="http://www.proz.com/images/t_large_certificate.gif" target="_blank"font color="red"certificate/font/a in PDF. Bovendien vermeldt uw profielpagina de deelname aan de training.


 • 5.16 - Ik wil een reactie geven op de training die ik heb gevolgd. Hoe kan ik dat doen?

  Deelnemers met de status "geregistreerd en betaald" krijgen de gelegenheid (en worden daartoe aangemoedigd) aan het einde van de cursus commentaar te geven op het lesmateriaal, de trainer, de organisatie enzovoort. (Persoonlijk commentaar is niet toegestaan.)


 • 5.17 - How do I access training materials?

  Please submit a support request for more information.


 • 5.18 - Can I suggest a training session?

  Request new courses you woul like to see, and vote on requests made by others in the "Suggestion board".


 • 5.19 - Hoe worden trainers geselecteerd? Kan ik ook trainer worden bij ProZ.com?

  Trainers voor ProZ.com selecteren we op basis van hun expertise op een bepaald terrein en hun ervaring als trainers. Wanneer u lid van ProZ.com bent met een brede expertise op een bepaald terrein, dit graag aan anderen wilt overdragen en ervaring hebt als trainer of docent, bent u misschien geschikt om als bezoldigd trainer deel te nemen in het trainingsprogramma. U vindt meer informatie op Trainingscoördinator. • Main - Top


 • 6 - ProZ.com in-person training sessions

 • 6.1 - Hoe kan ik een plaats reserveren voor professionele trainingsessies van ProZ.com?

  Het aantal plaatsen voor professionele trainingsessies van ProZ.com is beperkt en aanmelding via de registratiepagina is verplicht. Meld u aan door op de naam van de trainingsessie te klikken en het venster Aanmelden te gebruiken. Nu krijgt u de status “Geregistreerd”. Deze status betekent NIET dat u bent verzekerd van een plaats in de trainingsessie. Pas wanneer wij uw betaling hebben ontvangen, via de pagina of een bevestiging van de plaatselijke organisator, krijgt u de status ‘geregistreerd en betaald’ en wordt uw deelname aan de training bevestigd.

  Vergeet niet dat u een profiel bij ProZ.com moet hebben en ingelogd moet zijn om het venster Aanmelden te kunnen openen.

  Wanneer u geen profiel hebt kunt u er een maken (het kost niets en duurt maar vijf minuten) op http://www.proz.com/?sp=r.


 • 6.2 - Ik heb de plaatselijke organisator betaald. Waarom is mijn status nog niet gewijzigd?

  We wijzigen uw status zodra de plaatselijke organisator de bevestiging van uw betaling heeft doorgegeven. Wanneer u bij hem of haar hebt betaald, kan het enige tijd duren voor de kennisgeving is verzonden en verwerkt, vooral wanneer u via een bankoverschrijving hebt betaald. Wanneer uw status langer dan drie dagen na verwachte ontvangst van uw betaling ‘geregistreerd’ blijft, neem dan contact op met de plaatselijke organisator of via Trainingcoördinator.


 • 6.3 - Wat heb ik nodig om de training te kunnen bijwonen?

  Dat verschilt per training, en kan bijvoorbeeld zijn: een laptop, installatie van een demo of volledige versie van de vereiste software voorafgaand aan de sessie. Meer informatie over bepaalde sessies is te vinden op Pagina Trainingsessie.


 • 6.4 - Hoe kan ik een training laten organiseren in mijn woonplaats?

  Wanneer u een training in uw woonplaats wilt organiseren, dien dan een support ticket met vermelding van plaats en gewenste training. De trainingscoördinator zal bepalen of een trainingssessie haalbaar is.


 • 6.5 - • Main - Top


 • 7 - ProZ.com online training sessions

 • 7.1 - What are ProZ.com online training sesssions?

  ProZ.com online training sessions provide professional training to translators, interpreters and others within the language industries. These sessions are delivered by professionals with proven expertise in their fields. In general the dates and times for these sessions are more flexible, with the added advantage of being able to "attend" from your home, or wherever else you may be at the moment.

  A computer with sufficient processing capabilities, sound card, headset, speakers, and a good Internet connection are necessary components of the online training sessions.

  Small group online training is conducted at a specific time. All times are listed at the training pages. To find your local time zone compared to the session time please visit - http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html. All small group online training is conducted using Go To Webinar software. No purchase is necessary to participate.

  Online one-to-one training sessions that are offered by ProZ.com are conducted at a time scheduled by the trainer and trainee involved. Online one to one trainings utilize tradition telephone and email, Skype, or other mutually agreed upon messaging/communication interfaces. These training sessions may occur at any time once payment has been made to ProZ.com. Once payment has been received, ProZ.com will provide the trainer with the trainee's contact information so they may agree on the best time and communication method for the training.


 • 7.2 - How can I book a place in a ProZ.com online training sessions?

  Places in ProZ.com online training sessions are limited. To book your place, please use the "Purchase for" button that you will find in every training session page at the upper right corner. Also, in the description of the session, you will see the "Registration and payment information" box with information. Both will take you to the payment system. Once your payment is received you will receive an invoice and you will appear listed on the training session page and your status will be changed to "registered and paid". Your place in the session will be confirmed. 24 hours before the session and one hour before the session a reminder with a join link will be emailed to your email address.

  Please remember that you need to have a profile and to be logged in to purchase your place.
  If you don´t have a profile, you can create one here (it´s free and it will only take you five minutes).


 • 7.3 - When does the online training session start?

  For group online sessions (through a virtual training platform) time and date of the training will be informed in the first line of the training page in GMT time and/or in your local time, provided you have set GMT offset in your ProZ.com profile. Watch this video to learn how to do that:

  Set GMT offset with ProZ.com profile:  Check what time the course is running in your local time here.

  When you are participating in an individual one-on-one training session, date and time of your session will be arranged between you and the trainer at your best convenience. In this case, once you register at the training, the trainer gets in touch with you to arrange dates and timetables for the course.


 • 7.4 - How are they conducted?

  Group online training sessions will be carried out using GoToWebinar virtual platform for online courses and events: www.gotowebinar.com. You will receive an invitation to join the webinar 24 hours and one hour before the training session takes place, or earlier.

  Internet connection and VOIP or a telephone line will be necessary. Most of the time, online sessions are conducted for large group of people, thus all attendees will be muted during the session.
  Check if your computer meets the system requirements before taking a session: http://www.proz.com/faq/39203#39203.

  One-on-one online training sessions use Skype or the GTW platform. If those programs are used, it will be shown on the training page. In case you need to use a telephone line, all charges will be paid separately.

  Depending on the session topic, if any CAT tool or other software is required it's up to the trainee to have it installed before the session - required software will be detailed at the training page.


 • 7.5 - I did not recieve the invitation to join the online session, what should I do?


  Invitations with access link for the online sessions are delivered 24 hours and one hour before training session after purchase.

  Notifications are sent from a non-reply email address [email protected]. Please, make your email filter is not directing these emails to a special folder other than your inbox.

  If you still can't find the email, please submit a support request requesting the access link - make sure you include the link to the training session you purchased for faster assistance.


 • 7.6 - SDL Certification Training Sessions
  ProZ.com is the approved SDL Trados Training center for online training sessions. This allows ProZ.com to conduct Online small group training on SDL Trados products: http://www.proz.com/translator-training/topic/sdl-trados-certified. Attendees of these online sessions will receive approved SDL Trados training manuals and materials. Attendees will also, as part of their Online training purchase, be able to take the SDL Trados Certification exam corresponding with the course they purchased.

 • 6.1 - What is SDL Trados Certification?

  The SDL Trados Certification Program is the industry's premier technology based certification which provides a recognized standard of excellence in SDL Trados software knowledge. It's a comprehensive professional education program designed to develop and validate expertise in the use of SDL Trados translation technology tools.

  The Certification has been designed to help educate the translator community on the latest technological developments and best practices in translation technology, terminology management and automated quality assurance checks. As a result, Certification greatly increases derived efficiencies from the use of SDL Trados software and ensures the automation and time saving features available in the technology are applied. Additionally, the SDL Trados Certification helps increase quality of translation project by reducing human error and helps individuals achieve their personal development goals.

  To learn more about SDL Trados Certification program and the the process to become SDL Trados Certified, please visit this page.


 • 6.2 - What are the steps involved in achieving SDL Certification?

  1. Own a legal, company-registered license of SDL Trados software.
  2. Study/Prepare to pass the advised level - SDL Certification Training courses are highly recommended.
  3. Pass your chosen Certification exams.


 • 6.3 - How much does the online training cost?

  The participation fee is 99 USD for each training level. It includes access to the live 3 hour online training session, manuals, exercises and certification exams. Note: three hour online SDL Trados Certification sessions are not recorded.


 • 6.4 - How are SDL online training being delivered, in which language, is it interactive, who is the caller?


  SDL Certification program online training is conducted at a specific time.

  All times are listed at the training pages. To find your local time zone compared to the session time please visit http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html.

  All sessions are conducted on the GoToWebinar platform. No software purchase is necessary to participate in the session.

  Online training can be delivered in the following languages, some of which are available on a public, schedule of course dates, some of which can be delivered on a request only basis. See the online course schedule for further information on this, http://www.proz.com/translator-training/topic/sdl-trados-certified:

  • English
  • German
  • Spanish
  • French
  • Italian
  • Japanese
  • Polish
  • Dutch
  • Chinese (simplified)
  • Greek
  • Russian
  • Portugese
  • Romanian
  • Danish
  • Swedish
  • Finnish
  • Bulgarian
  • Egyptian
  • Turkish
  • Catalan

  The online training sessions are delivered by Authorised SDL Trainers.

  ProZ.com is the only approved SDL Trados Training center for online training sessions.


 • 6.5 - What is the duration and workflow of the online training?

  The duration of SDL Trados Certification online courses is 3 hours. Such sessions are not recorded. The workflow is a detailed in the individual course outlines.


 • 6.6 - How do I register for a SDL Trados certified training?

  First, select a session from the upcoming training sessions list here: Certification Training.
  Once at the session page, check training program and click on the "buy" button on the tight upper corner.

  Available slots are limited and will be assigned to registered and paid participants as soon as payment is reported. There needs to be a minimum of 6 students to conduct this training session. If the minimum of paid students is not reached 24 hours and one hour before the session is to take place, you will be notified and asked to book your seat in an upcoming session without extra cost or transaction from your part.

  Allow some time for payment processing if you are paying by wire transfer (up to two weeks). Report payment details via support, http://www.proz.com/support/ , if needed. After your payment is received, your status will be changed to "registered and paid" and your spot for the session will be secured. An email with a join link will be emailed to you 24 hours and one hour before the session. An invoice and receipt of payment will be emailed to you for your records. Payment in local currency is available in some countries, please contact the local organizer or Training session coordinator for more information.


 • 6.7 - After I purchased my seat how do I get training manuals and exams?


  SDL Trados training sessions include manuals, sample files and certification exams.

  SDL Trados Certification exams are delivered by SDL Trados. Certification exams will be available in your SDL My account approximately 10 working days after making a payment. Note that you must be registered and have an account at SDL to receive the certification exams. If you do not have an account with SDL, you can create one here https://oos.sdl.com/asp/products/ssl/account/. Make sure you use the same email address associated with your ProZ.com account when creating your SDL account. Please follow the below instructions to access training materials and exams in your sdl.com account:

  Log onto your SDL My Account area on the following link https://oos.sdl.com/asp/products/ssl/account/certification/certification.aspx and go to the Certification and Training area, where you will find the Workbook and sample files for you to download.  You will also find 3 attempts at your exam which can be taken at any time online, and will not expire.

  If you cannot locate training materials at sdl.com, submit a support request and report an email address associated with your sdl.com account.


 • 6.8 - How long do I have after I have purchased the exams to take the tests?


  There is no time limit for you to become SDL Trados Certified. Many translators and project managers are currently working through the steps of certification, and will become the first to be more employable because of their skills. If you would like to find out more on how to prepare for SDL Trados Certification, please visit the Certification Training page or submit a support request to find out more.


 • 6.9 - I don't find certification exams in my SDL Trados account, what should I do?


  If you have an account with a different email address, or if after 10 days you have not received the certification exams please follow the below instructions to access training materials and exams in your sdl.com account:

  Log onto your SDL My Account area on the following link https://oos.sdl.com/asp/products/ssl/account/ and go to the Certification and Training page, where you will find the Workbook and sample files for you to download. You will also find 3 attempts at your exam which can be taken at any time online, and will not expire.

  If you cannot locate training materials at sdl.com, submit a support request and report an email address associated with your sdl.com account.

  Or else, you can contact SDL Product training at [email protected] indicating which training session you have taken along with the proper email address for your SDL account so that the certification exams can be updated.


 • 6.10 - How do I access the online platform?


  You will receive an invitation to join the webinar at least two times: 24 hours and one hour before the training session takes place, or earlier. Please, click the registration link or button provided in the invitation email and complete the registration form. Make sure you do not run any heavy applications during the webinar as this can cause audio problems. Run the connectivity test before purchasing a webinar: http://www.proz.com/faq/4997#4997.


 • 6.11 - What's the certification exam like?

  The format of the exam is multiple choice. It consists of 4 sections, each containing 10 questions. There is a time limit of 40 minutes for the entire exam which is broken down to 10 minutes for each of the 4 sections. Each question generates a score of 1 for a correct answer and 0 for an incorrect answer. The pass mark for the exam is 30 or 33 out of 40 (depending on the certification level). At the end of the test your final score is calculated immediately, and you will be advised on the next step you need to take.


 • 6.12 - How do I take the SDL Certification Test after I completed my training?

  Delegates wishing to take their exam would do so by accessing it through their My Account here https://oos.sdl.com/asp/products/ssl/account/ You will find detailed step by step instructions at the Training resource page of the course you purchase.


 • 6.13 - How long will it take to become SDL TRADOS Certified?


  This depends largely on your current experience in using SDL Trados technology. Some translators and project managers pass on the first try, and others who are just starting with the software prefer to take training courses (online or onsite Certification training) or simply download our courseware to prepare themselves for the exams. To find out more about our Certification training options to prepare you for the exams please click here: Certification Training


 • 6.14 - What happens when I successfully pass the Level 1 or Level 2 exams of the SDL Trados Certification?


  You will have achieved Certification for your respective level upon successful completion of the online exams, for example, successful completion of the Level 1 exam will issue Level 1 certification, with an associated Certification card and web page. Your status as a SDL Trados Certified translation professional is awarded upon successful completion of the Level 3 exam.

  After becoming SDL Trados Certified, you can show it in your profile under the Services tab. To do so, you must first add SDL Trados to your list of supported software here and click on "Save and update". When the page refreshes, you will see an option to show your SDL Trados Certification on your profile. You can also add a certificate image to your About me section using HTML code.


 • 6.15 - Do I need to renew my SDL Trados Certification when new versions of the software are released?


  Yes, your SDL Trados Certification is specific to the version of SDL Trados you are certified for and is valid for 60 days after a new exam is published for any new product version release. SDL Trados will email you with the details of new exams as well as a reminder of when your Certification is due for renewal.


 • 6.16 - Do I need to be SDL Trados Certified to accept project work?


  Absolutely not, however holding the credential proves your level of expertise in the translation technology and will make you more interesting to a potential employer.

  Remember that job posters may, at their own discretion and for their own reasons, limit their job postings by certain criteria, including membership level, country, CAT tools, etc. Thus, you may wish to report information about your SDL Trados certification at ProZ.com profile so that you could meet client's requirements if any. Otherwise you will see a warning message at the top of some job postings refers to this criteria set by the outsourcer.


 • 6.17 - How can I show my SDL Trados Certification on my profile?


  Attendance to SDL Trados Online Training will be marked in ProZ.com profiles at the end of the week in which trainees take training at your profile, http://www.proz.com/profile/ , under "Training sessions attended".

  After becoming SDL Trados Certified, you can show it in your profile under the Services tab. To do so, you must first add SDL Trados to your list of supported software here and click on "Save and update". When the page refreshes, you will see an option to show your SDL Trados Certification on your profile.


 • 6.18 - Does SDL Trados offer a trial software version?


  SDL Trados offers a 30-day trial versions at http://www.translationzone.com/en/landing/sdl-trados-studio-trial/default.asp.

  If you are interested in purchasing a SDL Trados license, visit ProZ.com TGB to buy at the lowest price in the market. When translators buy CAT tools and other software together, everyone can get a lower price. Please review the current campaigns below, and sign up for any you are interested in.


 • 6.19 - If I don't pass the exam the first time, do I have to pay to retake it?


  SDL Trados training attendees are given the right to take the exam three times at no extra cost. After that they have to pay again.


 • 6.20 - Where can I get help with SDL Trados CAT tool?


  Find more information and support on SDL Trados Studio, SDL MultiTerm and other legacy products at the SDL Trados Support Forum. • Main - Top • 8 - ProZ.com webinars

 • 8.1 - What is a ProZ.com webinar?


  Webinars are presentations on different topics of interest to those in the translation industry. Topics may range from CAT tool presentations to talks on negotiation techniques. Webinars are conducted at a specific time. All webinars are conducted at the GoToWebinar platform.

  ProZ.com also offers free webinars conducted by main CAT tool and translation industry representatives. Keep up to date with the latest announcements in the industry by participating in these free webinar sessions.


 • 8.2 - How can I book a place in a ProZ.com webinar?  To sign in, first click on the webinar session name listed here and then click on the buy now button (at the right). Only after payment is received through the page or confirmed by Local payment contact your status will be changed to "registered and paid" and your place in the webinar will be confirmed. You can choose a payment method as suggested at http://www.proz.com/faq/3478#3478.

  Please remember that you need to have a profile and to be logged in to use that box. If you don´t have a profile, you can create one here (it´s free and will only take you five minutes) http://www.proz.com/?sp=r.

  Once your payment is processed you will receive an invitation to join the webinar 72 hours before the training session takes place, or earlier. See ProZ.com virtual classroom for online training & webinars - system requirements and access information for details.


 • 8.3 - How do I find out the time of a webinar in my location?


  All times are listed in GMT. To find your local time zone compared to GMT please visit - http://wwp.greenwichmeantime.com/info/current-time.htm

  Please note that accuracy of the information provided in the link above requires that your computer's time matches its time zone setting. For example, if your computer is set for Norway time, its time zone should also be set for Norway. To learn what is your location time zone, please click here and enter the name of your city or country.


 • 8.4 - I don’t have a microphone can I still participate in a webinar?


  You do not need a microphone to participate. You will need speakers or a headset to listen, or you can dial in using a standard telephone (long distance rates may apply).

  Remember that all attendees will have their microphone’s muted and will be in listen only mode in order to limit background noise and improve the experience for all users. For more information just check the Training description and Virtual platform system requirements on the training page.


 • 8.5 - Will I have access to a recording of the session?


  Webinar sessions will be recorded and uploaded at ProZ.com video center http://www.proz.com/videos within one working week after the webinar. Note: this does not apply to SDL Trados approved training.

  Videos will be restricted to webinar attendees only and there will be no limit in number of times videos can be watched. For some webinars, material used by the presenter (slides, documents, glossaries) will also be sent to attendees.


 • 8.6 - The video does not work. What should I do?


  We recommend you wait the whole or most part of the video to load before playing, specially if you have a slow Internet connection. Check if you are using a current flash player and make sure your Internet connection works fine as with low bandwidth Internet connections the video playback may buffer and load slowly. Try to access the video with another Internet browser to see if a browser you use causes the problem.

  If the issue persists submit a support request letting support staff know what browser you use.


 • 8.7 - I purchased a training credit. How can I redeem it?


  ProZ.com offers site users high quality training sessions along with special offers. If you have a special training offer you do not need to purchase a training from the training page with a normal price. In this case follow the payment steps suggested in the special offer and purchase a training credit to be redeemed towards any course which costs the credit value or less. Once your payment is processed and a training credit is issued, redemption instructions will be emailed to you.

  To redeem a training credit, feel free to purchase the training by clicking on a "Purchase for $ (Use purchase credit)" button on your right as it is suggested on this screenshot.

  Remember that credits cannot be divided automatically. It means that if you redeem a 99 USD training credit towards 15 USD webinar the whole sum will be used. To split a credit for different courses submit a support request.


 • 8.8 - In which cases ProZ.com Training credits are issued?


  ProZ.com Training credits are issued in the following cases:

  • When purchasing training bundles or training in combination with ProZ.com membership. In these cases credits are issued for the translator to register at a time of their convenience for any training session(s) they choose.
  • When purchasing training sessions with a special discount. ProZ.com offers site users high quality training sessions along with special offers. A normal practice during training sales is to issue training credits that can be used in lieu of payment to take advantage of the offer.
  • When purchasing training with a third party. A typical example is when a translator purchases translation software that includes training on the tool.
  • When a training session is canceled in accordance to ProZ.com cancellation policy. In these cases the credit can be used to sign up for the next available session on the same topic, or be fully or partially redeemed for other ProZ.com training.

  Remember that it can take up to two working days before training credits are issued.


 • 8.9 - Am I automatically registered for a course once purchase a special offer?


  No. Upon the purchase of a special offer you will be awarded a training credit. You will be emailed with the redemption instructions. Follow the instruction to redeem ("purchase") a training.

  Remember: it can take up to two working days for a training credit to be awarded. If you do not receive a notification with redemption instructions during three working days please submit a support request.


 • 8.10 - How do I redeem my training credit?


  To redeem a credit, visit a page of a training you want to take and "purchase" a training with your credit by clicking on a "Purchase for $ (Use purchase credit)" button on the right upper corner, as it is suggested on this screenshot.

  Upon credit redemption, you will receive a confirmation of your registered and paid status for the course.

  You will receive an invitation to join the webinar at least two times: 24 hours and one hour before the training session takes place, or earlier. Please, click the registration link or button provided in the invitation email and complete the registration form. Make sure you do not run any heavy applications during the webinar as this can cause audio problems. Run the connectivity test before purchasing a webinar: http://www.proz.com/faq/4997#4997.


 • 8.11 - Why I have not received my credit yet?


  It can take up to two working days from the moment you receive an invoice confirmation to a training credit to be awarded. Therefore it is suggested to purchase a special payment once you receive an invitation.

  Please know that depending on which payment type you use, the special offer purchase may not be processed the same day. For example, if you pay by wire transfer, it could take up to 2 weeks before we receive your payment, hence the fact that your training status will not be upgraded until the day we have received full payment.


 • 8.12 - Where can I see my pending credits?


  Submit a support request to confirm the number of training credits associated with your profile.


 • 8.13 - Does a training credit have an expiration date?


  No, a training credit does not have an expiration date.


 • 8.14 - Can I split my credit and use to purchase one or multiple training sessions of a lower value?


  Yes, you can request support staff to split your training credit or merge several training credits for a higher value.


 • 8.15 - I did not attend the webinar and now want to watch the video. Where can I find it?


  All registered and paid attendees will be emailed with a link to the webinar video recording and handouts within one working week after the session. You will have unlimited access to the video and handouts once they are released. You can watch the video from the My videos page. If you have not received an email with materials, submit a support request.

  Once the video is uploaded to the website it will become visible in the video center with the same name as the webinar had.

  Note: three hour online SDL Trados sessions are not recorded.


 • 8.16 - Free webinar week

  Throughout the year, ProZ.com periodically hosts week-long series of free webinars, giving attendees the opportunity to sit in on workshops and informational presentations on CAT tools and other translation technologies. You can find the full list of free webinars available here: http://www.proz.com/translator-training/format/free-webinars

 • 16.1 - How do I sign up?

  To sign up, just click on the "Get access now!" button in the top right corner of the individual course pages, below the "Course registration" heading.


 • 16.2 - Will the webinars be recorded?

  Yes, and those videos will be made available within 72 hours of the training taking place. You will see the videos of any courses that you register for in the "My videos" section of the site. Don't forget to register for these events (see the "How do I sign up?" point above), as only those who sign up will be able to access the videos later on at http://www.proz.com/videos/.


 • 16.3 - How do I know if my computer/device can play these webinars?

  Just check the system requirements for GoToWebinar - the platform that powers these courses - here: http://www.proz.com/faq/4946#4946 and test your connectivity before the online session takes place http://www.proz.com/faq/4997#4997.


 • 16.4 - Will I get a certificate of attendance?

  No, certificates of attendance are not typically issued for free webinars.


 • 16.5 - When will these webinars take place?

  If you have specified your timezone in your profile, then you will see the time that the webinar begins in the "Start time" section of the training page under the "Course summary" heading. The start time in GMT is also available, for reference. http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html is recommended to convert between timezones.


 • 16.6 - How can I access the webinar at the scheduled time?

  The access link to join the webinar will be emailed to you from [email protected] 24, and 1 hour prior to the course taking place. Click on the link at the scheduled time to enter the webinar.

  Note: You must make sure that you are registered for the course in order to receive the access link. You can verify if you are registered by visiting the training page and searching for your name under the "Attendees" heading on the right side of the page.


 • 16.7 - What happens if I don't receive the access link?

  If you don't receive the link to access the course, please first check your spam folder for a message from [email protected] If you still do not see this email notification, please submit a support request and staff will provide you with that link. Please allow some time for staff to provide you with the access link.


 • 16.8 - I didn't register for free webinar week. Can I still watch the videos?

  Yes, you can. If you forgot to register, these videos will be made available here, within 72 hours of the course. • Main - Top • 9 - ProZ.com virtual classroom for online training & webinars - system requirements and access information.


  Group sessions are conducted at a specific time (listed in GMT) at the Go To Webinar platform. No software purchase is necessary to participate. Only Internet connection and a headset/speakers needed to take these courses.

 • 9.1 - How do I sign up and access the online platform?


  72 hours before the online session, or earlier you will receive an invitation to sign up for the webinar. Please, click the registration link or button provided in the invitation email and complete the registration form.

  You will receive an email from GoToWebinar confirming your registration with a unique link to access the webinar at the scheduled time. We suggest you joining the session in advance to make sure you all set for the session.


 • 9.2 - I have not received a notification with the link to access the training platform.


  If you did not receive a login link, check if it was not being spam-filtered. Also, remember that an invitation to join the session is sent at least two times: 72 hours and 40 minutes before the training session takes place.

  Check if you do not have an invitation email in your Spam box, otherwise report this to Support Center.


 • 9.3 - Which are the system requirements to attend a ProZ.com online session?

  Please check to see that you meet the minimum system requirements and that you have the equipment you need before you take a webinar.

  For PC-based Users

  • Required: Windows 7 – Windows 10
  • Required: Google Chrome v39 or later, Mozilla Firefox v34 or later, Internet Explorer v8 or later, Microsoft Edge
  • Internet Connection Required: Cable modem, DSL or better recommended. 1 Mbps or better (broadband recommended)
  • Required: Minimum of Pentium® class 1GHz CPU with 2 GB of RAM
  • Dual-core 2.4GHz CPU or faster with 2GB of RAM (recommended)


  For Mac®-based Users

  • Mac OS X 10.8 (Mountain Lion) – 10.11 (El Capitan)
  • Required: Apple Safari v6 or later
  • Internet Connection Required: Cable modem, DSL or better recommended. 1 Mbps or better (broadband recommended)
  • Required: 2.4 GHz Intel processor (Core 2 Duo), 1 GB of RAM or better


  For iPad®-based Users

  • Required: iPad® 1 or newer; iPhone® 3GS or newer; iPod® Touch (3rd generation) or newer
  • iOS 4.2 or newer
  • WiFi recommended for VoIP
  • Free GoToMeeting App from the App Store


  For Android-based Users

  • Android 2.2 or higher
  • 1Ghz CPU or higher recommended
  • WiFi recommended for VoIP
  • Free GoToMeeting App from the Google Play Store   To Use VoIP (mic & speakers)

  • Required: Fast Internet connection (700Kbps or more recommended)
  • Required: Microphone and speakers (USB headset recommended)

  Attendees who join the audio portion of a webinar are joined muted by default. This is done to reduce echo, static, feedback and/or noise during the webinar.

  Courses will be open half an hour before the start time. Please login before the start time to ensure that everything on your system is working correctly.

  You can test your connectivity before the online session takes place as suggested at http://www.proz.com/faq/4997#4997 or participate in a free webinar to make sure you are all set. • 9.4 - Which are the audio options?


  You can join ProZ.com Webinar via VoIP (Mic & Speakers) or telephone. Your choice of audio mode is provided in the Audio pane of your Control Panel. (see image below)  By default, you will be joined into the Webinar muted.

  Note: If you choose to join via VoIP, you will need speakers to listen to the Webinar and a microphone to speak (if the organizer gives you speaking rights).

  VoIP Best Practices

  If you join the Webinar using VoIP, please note that audio quality can vary based on your audio software/hardware manufacturer as well as your operating system. When using VoIP, the following best practices are recommended:

  • For optimum sound quality, a headset is recommended, preferably a USB headset.
  • If a headset is not available, speakers are required to listen to the Webinar and a USB microphone to speak (if the organizer gives you speaking rights).
  • If using a microphone, it should be at least 1.5 feet away from any speakers built in or connected to your PC.
  • The use of a Webcam microphone is not recommended.
  • If you are unmuted by the organizer, you may need to turn the volume down on your speakers to avoid echo.

  IMPORTANT
  Dropped words, delay or robotic sound during webinar presentation is often due to poor network performance, lack of memory or high CPU usage. Please close all applications you are not using during the presentation.
  For optimum performance when using VoIP, we recommend a broadband Internet connection (see System requirements above)


 • 9.5 - How can I test my connectivity before the online session takes place?

  Visit the GoToWebinar Get Ready page to make sure you are prepared for the webinar.

  You can also run the GoToMeeting Connection Wizard. It tests and determines the ideal connection settings that GoToWebinar can make within your network. After running the wizard, you can store your optional connection settings on your Windows computer and use those settings in the future to connect to sessions.

  1. Please download the GoToMeeting Connection Wizard. The G2MConnectionWizard.exe file should download in your default browser.
  2. Open the G2MConnectionWizard.exe file and run the software when prompted.
  3. When the GoToMeeting Connection Wizard launches, click Next to start the connection test. GoToMeeting's home page should launch in your default browser. If you're not redirected to www.gotomeeting.com, open your browser and go to that page.
  4. Click "OK" to continue. The Connection Wizard will determine the best connection setting for your computer when connecting to GoToMeeting. This process may take a few minutes to complete.
  5. Once the detection process is complete, click "Next".
  6. Then run GoToMeeting by hosting or joining a session to see if the connection settings work properly.

  You will have 3 options:

  • If GoToMeeting now properly connections to the GoToMeeting service infrastructure, click "Next" > Finish to complete the Connection Wizard test.
  • If GoToMeeting now properly connects to the GoToMeeting service infrastructure, but I still experience problems, contact Support Center for further troubleshooting. You may be asked to provide a GoToMeeting Connection Wizard report by clicking Wizard Report.
  • If GoToMeeting still cannot connect to the GoToMeeting service infrastructure, contact Support Center for further troubleshooting. You may be asked to provide a GoToMeeting Connection Wizard report by clicking Wizard Report.

  IMPORTANT: If you are experiencing issues when connecting to your Webinar it may be due to an Internet Security application such as a Firewall. For more reference, check the GoToWebinar article on Optimal Firewall Configuration.


 • 9.6 - After I registered, how do I join the online session?


  At the time of the webinar, open the webinar confirmation email and click the Join Webinar link provided in the confirmation email. If prompted, click Yes, Grant or Trust to accept the download.

  Attendees' microphones will be muted by default and will be in listen only mode in order to limit background noise and improve the experience for all users.

  Join the audio portion of the webinar if you are using telephone to join the session. Audio information is provided in the Audio pane of your Control Panel and in the Webinar confirmation email.


 • 9.7 - What is the refund policy?


  Refunds for self paced training will be specified within the training session details and depend on the type of self-paced training. Generally with self-study training sessions refunds will not be permitted once the student logs in to the session. With instructor assisted and scheduled live meeting sessions refunds will not be given once the trainee attends an online meeting or session. Please carefully review the refund policy for each session prior to purchase.

  Find the cancelation policy for ProZ.com SDL Trados Certification training sessions and webinars here: http://www.proz.com/faq/5002#5002.


 • 9.8 - I am having technical problems on the webinar. Where can I find information?


  Find GoToWebinar Support Articles here or submit a support request with detailed information on what goes wrong. • Main - Top


 • 10 - ProZ.com self-paced training


  Self-paced training is an E-learning or distance learning course specifically for translation professionals, designed and created using the Moodle platform. Training is a Sharable Content Object Reference Model or SCORM training. ProZ.com has 3 types of self-paced training:

  - Self-study training, designed for independent learning.
  - Instructor-assisted training, designed to guide you through a series of readings and assignments
  - Self-study training with live online meetings, giving trainees the opportunity for live online teacher-student interaction.

 • 10.1 - What do I need to attend ProZ.com self-paced training sessions?

  You must be registered and logged in to ProZ.com to attend. Trainees will need a computer and internet connection. Generally processing capabilities, browsers & internet connection are not a concern, however some self-paced training include videos. ProZ.com videos require a current flash player http://get.adobe.com/flashplayer/. With low bandwidth internet connections the video playback may buffer and load slowly.


 • 10.2 - How is self-paced training delivered?

  ProZ.com self-paced training is delivered via integrated Moodle at http://www.proz.com/courseware. Once payment is received, a trainee gets access and log in details for the session.


 • 10.3 - Does self-paced training contain testing, instructor feedback, set times for delivery/meeting?

  Self-paced training may contain tests, assignments that are submitted for instructor feedback, assignments with due dates, and possibly scheduled webinars or online meeting times with instructors. Each self-paced training session is different; please check the course description and overview. Within each Moodle course there will be instructions and details with this information as well.


 • 10.4 - How long will I have access to the self-paced training after making payment?

  Access time will depend on the specific type of session and program details. Trainees access to course materials with Instructor assisted training and training with scheduled meetings will end when the specified time period ends. Entirely self-study training will specify duration in the description and may range from a few months to a year.


 • 10.5 - Will I receive any proof of having attending a self-paced training session?

  Attendees will receive proof of completion via a certificate, however each course will have different criteria ranging from testing, hours logged within the Moodle session, attendance at scheduled meetings and other criteria to determine course completion.


 • 10.6 - Can I retake a course? What is the cost for rebooking?

  If a trainee signs up for a tutor-led or self-paced training with online meetings, and for any unforeseen circumstances is impeded to attend a major part of the sessions or does not successfully complete end of the course exams or assesments, the trainee may retake the training at a next edition of the course after paying a rebooking fee of 25% of the total cost of the class participation fee. • Main - Top


 • 11 - Localization of ProZ.com education content • Main - Top  Request help  Site documentation  The member services and support team
  Jared
  Lucia
  Alejandro
  Helen
  Yana
  Maria D
  Karen
  Enrique Manzo
  Evelio
  Julieta
  Mariano
  Hayjor Roca
  Andrea
  Rocío Tempone
  Rocio Palacios
  Ezequiel

  Your current localization setting

  Nederlands

  Select a language

  All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Zoeken in termen
  • Offerteaanvragen
  • Forums
  • Multiple search