KudoZ home » Nederlands naar Engels » Financieel-economisch (algemeen)

omslagrente

Engels translation: apportioned interest

Advertisement

Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs
(or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.
12:32 Jan 27, 2014
Nederlands naar Engels vertalingen [PRO]
Bus/Financial - Financieel-economisch (algemeen) / municipal financing
Nederlands term of zin: omslagrente
It appears in a footnote: "Uitgaande van de omslagrente als tarief voor de gemeentelijke financiering".

More context: "Naast rente die de gemeente ontvangt komt jaarlijks het volledige resultaat van XXX ten goede aan de algemene middelen. In 2012 is deze in de begroting opgenomen voor ongeveer 11 miljoen euro. Dit betekent dat de gemeete in totaal ongeveer 49 miljoen euro ontvangt van XXX. De eigen rentelasten van de gemeente bedragen ongeveer 32(footnote here) miljoen euro. Hiermee resulteert een saldo van circa 17 miljoen euro in 2012 als vergoeding voor renterisico en krediet risico.

XXX is a spin-off company from a former municipal service.
The document is a feasibility study on spinning off this service.
Pat Grocott
Verenigd Koninkrijk
Local time: 07:31
Engels vertaling:apportioned interest
Uitleg:
Not an expert in the field, but this might fit the bill.
Geselecteerde reactie van:

Jack den Haan
Nederland
Local time: 08:31
Grading comment
4 KudoZ-punten zijn toegekend aan dit antwoord

Advertisement


Samenvatting van gegeven antwoorden
4break-even interest
Andrew Howitt
4notional/technical/actuarial/nominal/ interest rate
Michael Joseph Wdowiak Beijer
2apportioned interestJack den Haan
Summary of reference entries provided
omslagrente <>rekenrente
Sindy Cremer
sum total of apportioned interestBarend van Zadelhoff

Bijdragen aan de discussie: 1

  

Antwoorden


35 min   vertrouwen: Answerer confidence 2/5Answerer confidence 2/5
apportioned interest


Uitleg:
Not an expert in the field, but this might fit the bill.

Jack den Haan
Nederland
Local time: 08:31
Moedertaal: Nederlands, Engels
PRO-punten in categorie: 66
Login to enter a peer comment (or grade)

36 min   vertrouwen: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5
omslagrente = rekenrente
notional/technical/actuarial/nominal/ interest rate


Uitleg:
See: 'In de praktijk wordt als rentevoet veelal de gemiddelde vermogenskostenvoet (ook wel “rekenrente” of “omslagrente” genoemd) genomen.' (http://82.161.166.92/websitevidax/download.php?id=3 )

http://www.proz.com/kudoz/dutch_to_english/insurance/1521780...

JurLex:

rekenrente = notional interest rate, technical interest rate

Michael Joseph Wdowiak Beijer
Verenigd Koninkrijk
Local time: 07:31
Werkzaam in dit vakgebied
Moedertaal: Engels
PRO-punten in categorie: 52

Commentaar van collega's op dit antwoord (en reacties van beantwoorder)
neutraal  Sindy Cremer: not convinced; pls see my refs // jurlex is a great source but it can also lead you down the garden path...
7 uren
  -> Me neither ;-) / Quite simple really. Because I was convinced at the time but no longer am. / it wasn’t JurLex but the ref with '(ook wel “rekenrente” of “omslagrente” genoemd)'
Login to enter a peer comment (or grade)

43 min   vertrouwen: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5
break-even interest


Uitleg:
Omslag is often translated as meaning 'break-even' and it may well fit the context. There are many sites online explaining 'break-even interest.'

Andrew Howitt
Nederland
Local time: 08:31
Werkzaam in dit vakgebied
Moedertaal: Engels
PRO-punten in categorie: 13
Login to enter a peer comment (or grade)
Reference comments


8 uren eens / oneens (netto): +1
Reference: omslagrente <>rekenrente

Reference information:
I'm no expert, but please consider the refs below.http://raad.delft.nl/commissies/middelen_bestuur/2001/Nota/m... :
Die vergoeding over het eigen vermogen is (tot nu toe) niet gekoppeld aan een marktrente maar aan de gemeentelijke omslagrente oftewel de gemiddelde rentekosten van het door de gemeente (in de loop van de tijd) aangetrokken vreemd vermogen.
(...)
Als vergoeding voor de kosten van dat totale financieringsvermogen wordt de omslagrente gehanteerd: het gemiddeld rentepercentage over het aangetrokken vreemd geld.

Wat betreft de omslagrente: die moet steeds meer worden gezien als een soort rekenrente. [=> "gezien als..."].


http://www.noorderzijlvest.nl/aspx/download.aspx?File=/conte... :

Met het vaststellen van de beleidsregels was besloten als rekenrente de rekening courant rente (r/c) (...) te hanteren. (...)
In de praktijk is als rekenrente altijd de omslagrente gebruikt. [=> ... and not another type of 'rente']

Het voorstel is om
1. De rekenrente in de beleidsregels te wijziging [sic] van de “rekening courant rente” in de “omslagrente”;
(...)
De omslagrente voor het jaarplan 2013 bedraagt 3,36% terwijl de rekening courant rente 0,25% – 0,30% bedraagt.

http://www.gouda.nl/ris/dsresource?objectid=18206

Tegen deze achtergrond wordt het verstandig geacht de thans aanwezig veiligheidsmarge tussen de rekenrente van 5,25 % in de grondexploitaties en de omslagrente van 4,2 % te continueren.

Zo lang de omslagrente < rekenrente komt het verschil als voordeel in het plan.

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/A...

Bij gemeenten worden de rentekosten die aan investeringen worden toegerekend door de regel vastgesteld door middel van de zogenaamde omslagrente. De omslagrente werkt globaal als volgt.
(...)
Aldus ontstaat een berekening van de rente die over de boekwaarde van de investeringen moet worden omgeslagen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omslagrente is a rekenrente but not every rekenrente is omslagrente?

Sindy Cremer
Moedertaal: Nederlands
PRO-punten in categorie: 17

Peer comments on this reference comment (and responses from the reference poster)
eens  Michael Joseph Wdowiak Beijer: I think I see what you mean. Not really sure how to translate it then.
11 min
Login to enter a peer comment (or grade)

1 dag13 uren
Reference: sum total of apportioned interest

Reference information:
De heer Pannekoek (WG’84) stelt een aantal vragen:
....
Rentebeleid. Wat is omslagrente en wat is het effect?

De heer Eland zegt dat omslagrente de berekende rente is. Er wordt gekeken naar de gemiddelde rente en deze wordt op alle activa toegerekend.

Dat 'omslaan' zit hem in het 'toerekenen van de gemiddelde rente op' = 'omslaan op' (apportion to) alle activa.

Sounds like 'sum total of apportioned average interest'.

apportion - omslaan

http://tinyurl.com/qbry5rb

Another example, which, I think, is quite similar to the situation described in your question:

Een component van de kapitaallasten is de (omslag)rente. De omslagrente is het percentage dat in de gemeentelijke begroting wordt doorbelast aan de (alle) investeringen. Wij hanteren een omslagrentepercentage van 5%, maar onze werkelijke rentelasten liggen op dit moment lager.
Door het gebruik van een omslagrente werken rentemutaties niet meteen door op de kapitaallasten van de afzonderlijke producten. Het grote voordeel hiervan is dat we een bestendige gedragslijn hanteren waarbij de kapitaallasten over de jaren heen makkelijk te vergelijken zijn en dat de administratieve verwerking simpel en eenduidig is.

Onderbouwing omslagrente
De gemeente Bergen past voor het aantrekken van leningen de zogenaamde totaalfinanciering toe. Dat betekent dat we niet voor iedere nieuwe investering 1-op-1 een nieuwe lening afsluiten, maar dat we kijken naar het totale financieringstekort. De looptijd van een nieuwe lening wordt gebaseerd op de gemiddelde gewogen looptijd van de investeringen. De gemeente Bergen heeft relatief een groot aandeel investeringen met een lange looptijd (wegen en riool) en de gemiddelde looptijd van de investeringen komt hiermee op circa 20 jaar.
De huidige omslagrente is 5% en is gebaseerd op een historisch gemiddelde. De renteontwikkeling van de kapitaalmarktrente (Nederlandse 10-jaars staatsrente) over de afgelopen 50 jaar wordt weergegeven in onderstaande grafiek:

De staatsrente is de afgelopen jaren behoorlijk gedaald en bevindt zich op een historisch laagtepunt (2,32% per 23-9-2013). Echter wanneer we kijken naar de gemiddelde staatsrente over de afgelopen 20 jaar bedraagt deze nog altijd 4,7%. De rente die we betalen is hoger dan de 10-jaars staatsrente vanwege de langere looptijd en een stukje risico/winstopslag (zie bijlage). De rente bij de BNG voor een 20-jaars lening is momenteel circa 3,2%. Kortom gebaseerd op een historische trend is de huidige 5% nog steeds representatief.

Again you see that an average (in this case an historical average) is applied to/apportioned to a number of/all the items (in this case investments items).

So this sounds like 'sum total of apportioned historical average interest'.

http://tinyurl.com/qca6jfk

Barend van Zadelhoff
Nederland
Moedertaal: Nederlands
PRO-punten in categorie: 4
Login to enter a peer comment (or grade)
Terugkeren naar KudoZ-lijst


KudoZ™ translation help
Het KudoZ-netwerk biedt een structuur voor vertalers en anderen om te helpen met de vertaling en verklaring van termen en korte zinnen.See also:All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Zoeken in termen
  • Offerteaanvragen